Image
Kiekvienu puodeliu daugiau pagalbos

PADĖKIME UKRAINOS VAIKAMS KARTU

 

AUKOKITE PIRKDAMI KARŠTĄ GĖRIMĄ

Karas Ukrainoje vis dar nesibaigė - todėl negali baigtis ir mūsų parama Ukrainai bei jos žmonėms. Dėl šios priežasties šiemet jau tradicine Lietuvoje tapusi akcija, kurios metu kviečiame aukoti perkant karštą gėrimą, yra skirta paremti ir Ukrainos vaikus.

Perkant karštą gėrimą, kviečiame kasoje pasakyti, kad norite papildomai paaukoti 10 centų organizacijai "Gelbėkit vaikus". Bet kokią sumą, kokią Jūs paaukosite, mes padvigubinsime.

AUKOKITE NIEKO NEPIRKDAMI

Jei norite paaukoti, tačiau nenorite nieko pirkti, tiesiog pasakykite mūsų darbuotojams, kad norite prisidėti prie paramos Ukrainai. Kiek paaukosite Jūs - tiek prisidėsime ir mes.

Ši paramos akcija vyksta dar 6-iose Europos šalyse: Latvijoje, Estijoje, Airijoje, Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje. Mūsų bendras tikslas surinkti ne mažiau nei 2 mln. eurų, iš kurių bent 1 mln. įsipareigoja skirti Circle K.

Lietuvoje surinkta parama bus skirta "Gelbėkit vaikus" organizacijai, kuri rūpinasi ir iš Ukrainos pabėgusiais vaikais.

Taip pat, visus iš Ukrainos bėgančius žmones nemokamai vaišiname karštu maistu bei karštais gėrimais. Daugiau informacijos apie šią akciją - https://www.circlek.lt/supportukraine 

Слава Україні 💙💛

 • Paramos akcijos taisyklės

  PARAMOS AKCIJOS „KARTU PAAUKOSIME DUKART DAUGIAU“ LIETUVOJE TAISYKLĖS

   Paramos akcija „Kartu paaukosime dukart daugiau“ (toliau – Paramos Akcija).

  Paramos akcijos organizatorius Lietuvoje: UAB „Circle K Lietuva”, įmonės kodas 211454910, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163, Lietuva (toliau – Paramos akcijos organizatorius).

  Paramos akcijos tikslas: Paramos akcijos tikslas yra surinkti paramą visuomeninėms organizacijoms („Raudonasis kryžius“ ir „Gelbėkit vaikus“), kurios padeda nuo karo Ukrainos nukentėjusiems gyventojams ar pabėgėliams. Paramos Akciją Europoje rengia CIRCLE K įmonės Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Švedijoje (CIRCLE K ir INGO degalinių tinkluose), Norvegijoje, Danijoje, ir Airijoje, kurių bendras tikslas yra surinkti bent 2 mln. Eurų, o pusę šios siekiamos surinkti paramos sumos skiria CIRCLE K.

  Paramos gavėjas Lietuvoje: Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ Vilniaus g. 20, Vilnius LT-01402. Parama bus panaudojama užtikrinti Ukrainos vaikų maitinimą, užimtumą ir organizacijos veiklą dienos centruose Lietuvoje.

  Paramos akcijos laikotarpis: Paramos akcija Lietuvoje vyksta nuo 2022 m. kovo 08 d. iki atskiro pranešimo apie pasiektą paramos sumos tikslą. Paramos Akcija Lietuvoje gali būti pratęsta atsižvelgiant į organizacijos „Gelbėkite vaikus“ paramos poreikį, nekeičiant šios Paramos Akcijos taisyklių.

  1. Paramos Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai ar juridiniai asmenys, užsukę į Circle K degalines visoje Lietuvoje ir sutikę paaukoti nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems vaikams tai pasakydami kasos darbuotojui ir įvardindami aukojamą sumą. Aukojama suma nėra ribojama, o Circle K prisideda identiška suma Paramos Akcijos laikotarpiu.
  2. Lietuvoje aukoti galima ir perkant specialų akcijos puodelį su paramos akcijos vizualika - kasoje pasakant, kad prie akcijos norima prisidėti 0,10 Eur ar daugiau.
  3. Paramos Akcijos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Paramos Akciją iš karto po to, kai paaiškėja, kad Paramos akcijos tikslas negali būti pasiektas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) ir/arba kitų svarbių priežasčių bei apie Paramos Akcijos nutraukimą yra informuojama viešai. Bet kuriuo atveju (net nutraukus Paramos Akciją nepasiekus Paramos Akcijos tikslo), Paramos Akcijos organizatorius įsipareigoja visą surinktą paramą perduoti Paramos gavėjui Lietuvoje.
  4. Paramos Akcijos organizatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti šias Paramos Akcijos taisykles, apie tai informuodamas puslapyje www.circlek.lt/yougive-wegive

  Dėkojame už Jūsų gerumą!

  #WeStandTogether 💙💛

Image
Kartu paaukokime dukart daugiau