Image
Tinklas
Image
Degalinių tinklas
Privatumo politika

Privatumo politika

„Circle K“ gerbia Jūsų privatumą todėl, kad Jūs žinotumėte kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, parengėme šią privatumo politiką.
 • Kas mes esame?

  „Alimentation Couche-Tard“ yra Kanadoje veikianti bendrovė ir pasaulio lyderė savitarnos parduotuvių sektoriuje. Europoje „Couche-Tard“, valdydama „Circle K“ prekinį ženklą, yra savitarnos parduotuvių ir degalų mažmeninės prekybos lyderė Skandinavijos ir Baltijos šalyse, Airijoje, bei aktyviai dalyvaujanti Lenkijos ir Rusijos rinkose.

  Visus pagrindinius sprendimus dėl privatumo, asmens duomenų apsaugos ir kitų susijusių duomenų tvarkymo procedūrų įmonių lygmeniu priima vadovybė ir jie yra derinami su paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu (DAP). Daugiau informacijos rasite šio dokumento skiltyje „Mūsų kontaktai“.

  Kiekvienos „Circle K“ grupės įmonės duomenų valdytojas yra vietos verslo padalinys. Lietuvoje tai yra UAB Circle K Lietuva, įmonės kodas 211454910, adresas: J. Jasinskio g. 16, LT-01112 Vilnius (toliau – „Circle K“), kuris renka asmens duomenis ir nustato jų tvarkymo tikslą ir priemones.

 • Kada ir kaip taikome šią privatumo politiką?

  Šioje privatumo politikoje aprašoma „Circle K“ duomenų tvarkymo veikla tais atvejais, kai „Circle K“ veikia kaip duomenų valdytojas t.y. renka klientų, tiekėjų ar darbuotojų asmens duomenis ir numato jų tvarkymo tikslą ir priemones. Šioje privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip „Circle K“ veikia kaip duomenų tvarkytojas, o tai reiškia, kaip „Circle K“ tvarko duomenis mūsų verslo klientams ar partneriams pagal jų pateiktas instrukcijas.

  Ši privatumo politika taikoma visiems „Circle K“ procesams, įskaitant interneto svetaines, mobiliąsias programėles ir kitus produktus ar duomenis, taikomus „Circle K“ prekės ženklo paslaugoms ar gaminiams. Jei „Circle K“ svetainėje, mobilioje programėlėje ar kitame produkte pateikiamas atskira ir skirtinga privatumo politika, tuomet taikoma ta konkreti privatumo politika.

  Jei nesutinkate su veiksmais, aprašytais šioje privatumo politikoje, tuomet, deja, bet negalėsime Jums kokybiškai suteikti tam tikrų paslaugų.

 • Kaip „Circle K“ veikia kaip duomenų valdytojas?

  Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu. Įvairios informacijos rinkiniai, kurie kartu gali leisti identifikuoti konkretų asmenį, taip pat sudaro asmens duomenis. „Circle K“ veikia kaip duomenų valdytojas, kai „Circle K“ nustato tikslus ir būdus, kuriais tvarkomi asmens duomenys.

  „Circle K“ reikia tvarkyti asmens duomenis, siekiant parengti arba vykdyti sutartis, teikti klientams paslaugas ir gaminius, siūlyti jiems nuolaidas ir teikti individualius pasiūlymus. Tai apima (bet neapsiribojant) paslaugas, teikiamas per įvairias iniciatyvas, tokias kaip „Circle K“ EXTRA klubas, privataus prekės ženklo kortelės (B2C) kortelės, „Circle K“ ID ir kiti.

 • Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

  Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, tai reiškia, kad Jūs suteikėte šiuos duomenis mums savo valia, norėdami gauti iš mūsų tam tikrus produktus, paslaugas, pasiūlymus arba sudarydami bendradarbiavimo sutartis su mumis. Kartais mes galime rinkti informaciją apie Jus tiesiogiai iš su Jumis susijusių asmenų, pvz., Jūsų vadovo, pateikiant Jūsų kontaktinę informaciją. Gali būti, kad Jūsų atvaizdas bus užfiksuotas mūsų stebėjimo kamerų sistemose.

  Savo interneto svetainėse mes taip pat naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, kad galėtume teikti bendrąsias internetines paslaugas. Mes renkame informaciją, kurią naudotojas aktyviai siunčia mums per mūsų svetaines, mobiliąsias programėles ir paslaugas, pvz., vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Taip pat mes renkame duomenis apie tai, kaip mūsų vartotojai bendrauja su mūsų svetainėmis ir programomis. Be to, mes renkame informaciją iš Jūsų kompiuterio ar įrenginio, pvz., IP adresą, naudojamą interneto naršyklę ir kalbos nustatymus. Šie duomenys renkami per paslaugas, pvz., „Google Analytics“ sprendimus ir jais neapsiribojant. Su Jūsų sutikimu, programos taip pat leis Jums naudotis vietos nustatymo paslaugomis tokioms kaip netoliese esančios „Circle K“ degalinės paieška arba nuvažiuoto kelio atkūrimas ir svarbių pranešimų siuntimas.

  Kitais atvejais mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių. Šie šaltiniai gali skirtis, bet dažniausiai jie yra „Circle K“ rinkodaros partneriai, viešieji šaltiniai arba vieša informacija iš trečiųjų šalių socialinių tinklų. Mes galime sujungti duomenis iš vieno šaltinio su kito šaltinio duomenimis. Tai daroma tik tam, kad būtų užtikrintas duomenų tikslumas ir kad jūs suprastumėte situaciją, kad galėtume pasiūlyti daugiau atitinkamų gaminių ir taikyti labiau asmeniniams poreikiams pritaikytą prekybos sistemą.

 • Kodėl mes renkame Jūsų duomenis?

  „Circle K“ renka ir tvarko asmens duomenis apie klientus, darbuotojus ir tiekėjus tam, kad galėtų vykdyti verslą ir pasiekti strateginį tikslą – tapti pasaulyje labiausiai pageidaujamu savitarnos parduotuvių ir degalinių tinklu. Vykdydami veiklą mes renkame šiuos asmens duomenis ir tvarkome šių duomenų subjektų asmens duomenis:

  Esami ir potencialūs klientai

  Siekiant teikti paslaugas, valdyti santykius su klientais ir tesėti savo pažadus esamiems ar potencialiems pirkėjams mes renkame informaciją apie tai, kas Jūs esate, kokia Jūsų kaip mūsų paslaugų ir gaminių vartotojo pozicija. Taip pat renkame informaciją apie tai, kaip Jus pasiekti arba koks yra Jūsų kaip kontaktinio asmens vaidmuo. Šios informacijos tvarkymo priežastys daugiausia yra šios:

  1. Sudarytų sutarčių su klientais rengimas ir įgyvendinimas bei pasiūlymų ir informacijos teikimas.
  2. Paslaugų, numatytų pagal sutartį tarp „Circle K“ ir atitinkamos šalies, teikimas.
  3. Parama mūsų gaminių ir paslaugų vartotojams.
  4. Nuolatinis paslaugų tobulinimas pagal klientų atsiliepimus.
  5. Siekis užkirsti kelią piktnaudžiavimui mūsų gaminiais ir paslaugomis, įskaitant naudojimąsi vaizdo stebėjimo įranga tuo tikslu.
  6. Sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartų užtikrinimas.
  7. Sąskaitų išrašymas, pirkinių tvarkymas, mokėjimai ir kitos finansinės užduotys.
  8. Klientams mes siūlome produktus ir paslaugas, naudodamiesi tokiomis priemonėmis kaip „Circle K“ EXTRA CLUB lojalumo programa, privačios mokėjimo kortelės, B2B kortelės, privačių ženklų kortelės, „Circle K“ ID portalas ar kt.
  9. Vartotojų, kurie kreipėsi dėl „Circle K“ kortelių, kurioms reikalingas kredito rizikos vertinimas, kreditinių užklausų valdymas.
  10. Didmeninės prekybos užsakymų administravimas ir tvarkymas.
  11. Galimybių dalyvauti įvairiose mūsų akcijose ir konkursuose, kuriuos organizuoja „Circle K“, teikimas.
  12. Tam tikrais atvejais klientų profiliavimas, siekiant sukonkretinti ir suasmeninti mūsų reklamuojamus gaminius ar paslaugas.
  13. Siekiant užtikrinti Jūsų, „Circle K“, kitų asmenų, įskaitant esančių „Circle K“ teritorijoje asmenų, sveikatos, gyvybės, „Circle K“ turto saugumą, aplinkosaugą bei viešąją tvarką.


  Norėdami pasiekti didesnes rinkas, mes ir toliau teisės aktuose nustatytais būdais tvarkysime duomenis apie potencialius klientus tiesioginės rinkodaros tikslais. Norint pateikti potencialiems klientams tinkamą turinį, mes tvarkome potencialių klientų asmens duomenis, kurie buvo surinkti derybų dėl pardavimo metu arba kai asmuo buvo išreiškęs norą gauti pasiūlymus iš „Circle K“.

  Pirmiau minėtos veiklos teisinis pagrindas yra sutikimas, sutartis ir teisėtas interesas, tačiau galite būti tikri, kad visuose Jūsų gaunamuose elektroniniuose tiesioginės rinkodaros pranešimuose bus galimybė atsisakyti būsimos komunikacijos. Jei tokia galimybė nebus suteikta, nedvejodami susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru ir praneškite „Circle K“ duomenų apsaugos pareigūnui (kontaktai nurodyti šio dokumento skiltyje „Mūsų kontaktai“).

  Esami ir potencialūs darbuotojai

  Jei esate darbuotojas, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume sutartį su Jumis ir galėtume laikytis LR teisės aktų pvz., darbo kodekso įstatymų, mokesčių įstatymų ir kitų. Mes tai darysime pagal sutartį ir teisinius įsipareigojimus ir užtikrinsime tinkamus duomenų tvarkymo laikotarpius.

  Jei norite įsidarbinti „Circle K“, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kad galėtume įvertinti Jūsų įgūdžių tinkamumą pareigoms, į kurias kandidatuojate. Mes tai darysime su Jūsų sutikimu ir užtikrinsime tinkamus tokių duomenų saugojimo laikotarpius.

  Daugiau informacijos apie įvairių kategorijų duomenų saugojimo laikotarpius galite gauti iš mūsų personalo skyriaus.

  Tiekėjai ir partneriai

  Mes tvarkysime mūsų tiekėjų, pardavėjų ir verslo partnerių asmens duomenis, siekdami įgyvendinti savo teisėtus interesus, įsigyti naujų partnerių ir rinkų, taip pat įvykdyti sutartis, kurias sudarome su šiomis šalimis.

  Kai sudarome pardavimo sutartį su įmone parduodami savo produktus arba teikdami paslaugas, mes galime rinkti ir tvarkyti ribotus asmens duomenų kiekius (pvz., pavadinimą, adresą, socialinio draudimo numerį) apie darbuotojus ar kitus šios bendrovės atstovus, kad galėtume vykdyti sutartis. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas, ir mes tvarkome tik tiek asmens duomenų, kad galėtume įvykdyti sutartį su klientu, ir tik sutarties galiojimo laikotarpiui, ir bet kokį taikomą teisės aktų nustatytą saugojimo laikotarpį pasibaigus sutarties galiojimui.

  Lankytojai biure arba mūsų degalinėse

  Kad galėtume laikytis SSA (sveikatos, saugos, aplinkosaugos) standartų ir siekti savo teisėtų interesų, apsaugoti savo verslo paslaptis, darbuotojus, klientus ir kitus susijusius asmenis, mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis įrengdami vaizdo stebėjimo įrangą savo biurų patalpose, kitose patalpose, degalinių stovėjimo aikštelėse, parduotuvėse, degalinių sandeliuose, plovyklos patalpose ir biuro serverinėse. Asmenys turi būti informuojami pranešimu, kai vykdoma tokia veikla. Vaizdo stebėjimo aparatūra saugo duomenis ne ilgiau kaip 60 dienų, nebent reikalinga saugoti ilgiau dėl teisinių priežasčių.

  Be to, siekiant apsaugoti mūsų nuosavybę, darbuotojus ir konfidencialią informaciją, mes stebime prieigą prie savo biurų patalpų. Mes tvarkysime lankytojų asmens duomenis savo biuruose ir taikysime kitas saugumo priemones, registruodami jas mūsų lankytojų sistemoje. Lankytojai yra pranešimu informuojami, kai vykdoma tokia veikla.

  Siekiant užtikrinti Jūsų, „Circle K“, darbuotojų ir kitų asmenų, įskaitant esančių „Circle K“ teritorijoje asmenų, sveikatos, gyvybės, „Circle K“ turto saugumą, aplinkosaugą bei viešąją tvarką, taip pat siekiant apsaugoti „Circle K“ nuosavybę, verslo paslaptis ir konfidencialią informaciją.

  Teisinis pagrindas

  Asmens duomenų tvarkymas neleidžiamas nesant tinkamam teisiniam pagrindui, kaip nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau BDAR) 6 straipsnyje. Tad mes taikome vieną iš toliau išvardytų teisinių pagrindų, nurodytų BDAR, Jūsų asmens duomenų tvarkymui:

  • Sutikimas: asmuo mums davė aiškų sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis konkrečiam tikslui. Sutikimas bet kada gali būti atšauktas.
  • Sutartis: tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurią mes turime su asmeniu, arba dėl to, kad prieš pasirašydami sutartį mes paprašėme imtis konkrečių veiksmų.
  • Teisinės pareigos: tvarkymas yra būtinas, kad galėtume laikytis įstatymų (neįskaitant sutartinių įsipareigojimų).
  • Gyvybiniais fizinio asmens interesais, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus.
  • Užduotimi viešojo intereso labui, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti svarbiausias visuomenės vertybes, t.y. viešąjį interesą; kai tvarkymas yra būtinas laikantis SSA (sveikatos, saugos, aplinkosaugos) standartų.
  • Mūsų teisėtu interesu: Taip pat įrengdami vaizdo stebėjimo įrangą savo biurų patalpose, kitose patalpose (biuro serverinėse, degalinių sandėliai, plovyklos patalpos), degalinių stovėjimo aikštelėse, mūsų degalinių teritorijoje ir parduotuvėse, siekiant apsaugoti savo verslo paslaptis, darbuotojus, klientus ir kitus susijusius asmenis, nuosavybę ir konfidencialią informaciją.

 • Su kuo mes dalijamės Jūsų asmens duomenimis?

  Dalijimasis duomenimis grupės viduje

  Dalijimasis duomenimis grupės viduje reiškia, kad Jūsų asmens duomenis bendrai naudoja juridiniai asmenys su „Circle K“ ženklu, o tai reiškia, kad nors juridinis asmuo, turintis duomenis, gali pasikeisti, duomenys vis tiek lieka „Circle K“ sistemose ir saugomi pagal galiojančius standartus. „Circle K“ yra prekinio ženklo grupė, kurią sudaro daug skirtingų dukterinių įmonių visoje Europoje. Todėl tikėtina, kad klientas užsiima verslu su daugiau nei vienu „Circle K“ juridiniu asmeniu.

  „Circle K“ siekia teikti tik geriausią patirtį savo klientams ir bendradarbiauti su tais, kurie naudoja mūsų produktus ir paslaugas. Todėl svarbu turėti teisingą klientų profilio apžvalgą ir užtikrinti geriausią aptarnavimą. Mes dalijamės klientų asmens duomenimis tarp „Circle K“ filialų Europoje ar Europos ekonominėje erdvėje.

  Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų „Circle K“ filialams už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų. Tačiau jei turime perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms „Circle K“ įmonėms, esančioms už ES/EEE ribų, mes užtikrinsime, kad Jūsų duomenims apsaugoti būtų taikomos specialios apsaugos priemonės.

  Dalijimasis duomenimis su išorinėmis šalimis

  Mes galime naudoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kad padėtų valdyti tam tikrą veiklą mūsų vardu, pvz., atlikti pirkimus, tvarkyti kreditinių kortelių mokėjimus, atlikti kredito patikrinimus, siųsti el. laiškus ir paštu, teikti reklamas, stebėti rinkodaros kampanijų efektyvumą ir analizuoti mūsų svetainių ir programų naudojimą, ar netgi leisti vartotojams prisijungti prie mūsų socialinio tinklo. Tokiu atveju, norint teikti tokias paslaugas, mes turime pasidalyti Jūsų asmens duomenimis su savo verslo partneriais, bet tik tiek, kiek tai būtina mūsų vardu atliekamoms paslaugoms atlikti ir užtikrinti, kad jos atitiktų duomenų apsaugos taisykles.

  „Circle K“ gali perduoti Jūsų asmeninę informaciją išorės šalimis šiais atvejais:

  Mūsų tiekėjams, rangovams ir verslo partneriams

  Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su savo verslo partneriais ar tiekėjais, jei yra teisėtas interesas tai daryti iš verslo valdymo perspektyvos ir kai įstatymai leidžia mums tai daryti, arba kai Jūs sutinkate su tokiu keitimusi duomenimis. Pavyzdžiui, kai kurios „Circle K“ serverio saugyklos gali būti nuomojamos iš vieno iš mūsų sertifikuotų tiekėjų. Taigi, techniškai, asmens duomenimis gali būti dalijamasi su išorės paslaugų teikėjais. Kitas pavyzdys: jūs perkate paslaugą arba produktą, kurį „Circle K“ teikia Jums per partnerį. Tokiose situacijose „Circle K“ ir atitinkamas verslo partneris gali dalytis jūsų asmens duomenimis, kad galėtumėte suteikti Jums paslaugą ar produktą.

  Valstybės institucijoms

  Valstybinės institucijos, pvz., vidaus pajamų tarnybos, policija, teismai ar kitos valdžios institucijos, gali prašyti „Circle K“ pateikti jiems visus turimus duomenis apie Jus. Tokiais atvejais „Circle K“ vykdys valdžios institucijų prašymų tik tuo atveju, jei tokio prašymo vykdymui yra pakankamas teisinis pagrindas.

  Vartotojų bendruomenėms

  Jei teikiate komentarus arba nuomonę apie „Circle K“ naudotojų bendruomenes arba į socialinių tinklų puslapius, kur tokia informacija gali būti matoma ir naudojama bet kieno, turinčio prieigą prie tokios bendruomenės, tikslais, kurie nepriklauso nuo „Circle K“, „Circle K“ neatsako už turinį, kurį teikiate tokiose bendruomenėse.

 • Automatiniai duomenų tvarkymo ir profiliavimo įrankiai

  Savo įmonės interneto svetainėje mes naudojame automatinius duomenų rinkimo įrankius ir skaitmenines stebėjimo technologijas, kad rinktume informaciją apie Jūsų veiksmus ir sąveiką su mūsų svetainėmis.

  Slapukai

  Slapukas yra mažas tekstinis failas, siunčiamas į Jūsų naršyklę apsilankius mūsų svetainėje. Tai padeda svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų apsilankymą, pvz., pageidaujamą kalbą ir kitus nustatymus. Tai gali palengvinti Jūsų kitą apsilankymą, o svetainė bus Jums naudingesnė. Slapukai atlieka svarbų vaidmenį. Be slapukų būtų daug sunkiau naudoti žiniatinklį. Kadangi pagrindinė jų paskirtis – patobulinti/leisti naudoti tinklalapius ar procesus, slapukų išjungimas gali užkirsti kelią vartotojams naudotis tam tikromis svetainėmis.

  Naudodamiesi mūsų interneto svetaine ir mobiliąja programėle Jūs sutinkate išsaugoti slapukus ir juos naudoti. Savo tinklalapiuose mes naudojame slapukus, siekiant identifikuoti naudotojus kaip unikalius, bet anoniminius asmenis. Tai padeda mums registruoti lankytojų skaičių ir gauti statistiką ir informaciją apie tai, kiek vartotojų lanko mūsų tinklalapius ir ką juose veikia. Mes naudojame statistiką, kad galėtume supaprastinti ir patikslinti puslapį ir padaryti jį kuo patogesnį vartotojams.

  Savo programoms mes naudojame „Android“ identifikatorių, skirtą reklamai (IDFA) iOS ir „Google Advertising“ ID (AAID). Visi šie duomenys renkami anonimiškai, o tai reiškia, kad mes negalime kaupti duomenų pagal atskirą ar autentišką naudotoją per autentiškąsias internetines paslaugas.

  „Google Analytics“ paslaugos ir reCaptcha

  Mūsų interneto svetainė ir mobilioji programėlė „Google Analytics“ renka duomenis apie tai, kaip mūsų vartotojai naudoja mūsų svetaines ir programas. Šie duomenys daugiausia renkami naudojant „Google Analytics“ teikiamas paslaugas, kurių nuostatos ir nuostatos taikomos.

  Siekiant apsaugoti nuo netinkamo naudojimo, mes galime naudoti „Google Invisible reCAPTCHA“, kuris renka informaciją apie aparatinę ir programinę įrangą, pvz., prietaiso ir programos duomenis bei sąžiningumo patikrinimų rezultatus, taip pat unikalius interneto identifikavimo duomenis, pvz., IP adresą, ir siunčia šiuos duomenis „Google“ analizei.

  Naudodamiesi šia paslauga jūs sutinkate teikti „Google Analytics“ savo asmens duomenis, kad ji patikrintų sąžiningumą ir įgyvendintų priemones, būtinas tik saugiam tinklalapio naudojimui.

  Trečiųjų šalių socialinių tinklų slapukai

  Trečiųjų šalių socialiniai tinklai, kuriuose pateikiami interaktyvūs papildiniai socialinių tinklų funkcijoms įjungti (pvz., leidžiantys prisijungti prie „Facebook“), „Circle K“ tinklalapiai arba kitos programos gali naudoti slapukus, kad rinktų informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų tinklalapiais ir programomis. Kaip šiuos surinktus duomenis naudoja trečiosios šalys, priklauso nuo socialinio tinklo privatumo politikos, kuri yra pateikta atitinkamų šalių svetainėse. „Circle K“ skatina taip pat peržiūrėti trečiųjų šalių privatumo politiką.

  Susijusios trečiosios šalys gali naudoti šiuos stebėjimo metodus, bet neapsiribojant slapukais, kad galėtų siekti savo verslo tikslų, susiejant ir sujungiant informaciją apie mūsų naudojimąsi mūsų svetaine su bet kokiais kitais surinktais jūsų asmens duomenimis. Mes taip pat galime gauti ir naudoti analitinę ir statistinę informaciją iš trečiųjų šalių socialinių tinklų, kad padėtume įvertinti socialinių tinklų rodomo turinio našumą ir efektyvumą, pavyzdžiui, matuojant parodymų ir paspaudimų skaičių „Circle K“ turinio reklamoje.

  Trečiosios šalies paslaugų ir socialinės žiniasklaidos kanalus, kuriuose mes esame, reglamentuoja atitinkamų paslaugų privatumo politika.

  Robotų procesų automatizavimas

  Robotų procesų automatizavimas (RPA) – tai technologija, su kuria įmonės darbuotojai gali konfigūruoti kompiuterinę programinę įrangą arba iš anksto užfiksuoti ir interpretuoti esamus prašymus apdoroti sandorį, manipuliuoti duomenimis, suaktyvinti atsakymus ir bendrauti su kitomis skaitmeninėmis sistemomis.

  RPA yra taisyklėmis pagrįstas virtualus darbuotojas, imituojantis kito verslo naudotojo veiksmus ir atliekantis tas pačias užduotis ir procesus prisijungdamas prie verslo sistemų ir programų.

  „Circle K“ daugiausia naudoja RPA programinę įrangą, kad padėtų savo darbuotojams atlikti kredito rizikos vertinimus klientams, kurie kreipėsi dėl „Circle K“ kreditinių mokėjimo kortelių. Kredito vertinimai atliekami remiantis pareiškėjo sutikimu arba kompanijos teisėtais interesais ir juos gali pakartoti „Circle K“ darbuotojai. RPA programinė įranga nepriima sprendimų, kurių nepriimtų „Circle K“ darbuotojas, todėl ši programinė įranga naudojama tik kaip įrankis, taupantis mūsų darbuotojų laiką, kad jie galėtų sutelkti dėmesį į geresnių paslaugų teikimą klientams.

  Jūs turite teisę nesutikti su automatinių sprendimų taikymu ir reikalauti, kad tokias automatines užduotis atliktų žmonės.

 • Kokius asmens duomenis renka ir tvarko „Circle K“?

  „Circle K“ gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Bendra informacija ir kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas ir adresas.

  • Demografiniai duomenys, tokie kaip gimimo data arba lytis.

  • Informacija apie asmens kodą.

  • Atsiliepimai apie mūsų paslaugas ir produktus.

  • Įvairūs Jūsų prašymai mūsų klientų aptarnavimo centre.

  • Jūsų nuotraukos ar vaizdo įrašai, daryti mūsų biuro patalpose, prekybos patalpose, kitose patalpose (biuro serverinėse, degalinių sandėliuose, degalinių plovyklose), taip pat degalinėse ir mūsų nuosavybės teritorijose (daugiau apie vaizdo įrašų darymą žr. šios Privatumo politikos skiltyje „VAIZDO STEBĖJIMAS“).

  • Jei esate asmuo, kuris patyrė incidentą mūsų patalpose, mes galime būti įpareigoti tvarkyti Jūsų sveikatos, gyvybės duomenis, kad jie atitiktų HSE standartus, taip pat registruoti tokį incidentą, kad ateityje būtų jo išvengta.

  • Jei esate klientas, kuris mano, kad patyrė sveikatos problemų dėl apsinuodijimo maistu ar kitokio pavojaus dėl mūsų produktų, mes turėsime tvarkyti jautrius asmens duomenis.

  • Turinys, kurį įkeliate į mūsų svetaines, programas ir socialinio tinklo puslapius, pvz., nuotraukas ar vaizdo įrašus.

  • Prašymai mūsų paslaugoms, kurios teikiamos pagal sutartį.

  • Finansinė informacija, pvz., Jūsų banko sąskaitos informacija, kredito kortelės informacija arba kredito reitingas.

  • Stebėjimo informacija, aktyviai siunčiama per mūsų svetaines, programas ir bendro pobūdžio internetines paslaugas. Tai apima tokią informaciją kaip IP adresas, naudojama interneto naršyklė arba kalbos nustatymai.

  • Unikali vartotojo informacija, pvz., prisijungimo ID, slaptažodis, saugumo klausimai.

  • El. pašto elgsena, kuri reiškia, kad mes analizuojame, ar atidarote el. laiškus, siųstus Jums iš „Circle K“, ar ne.

  • Pirkimo elgsena pagal Jūsų pirkinius mūsų stotyse, naudojant Jūsų „Circle K“ kortelę.

  • Ankstesnė informacija apie darbovietę ir išsilavinimą, pvz., pareigų pavadinimas, pagrindas, profesinės veiklos interesai.

  • Informacija, kurią viešai paskelbėte ir nemokamai išsiuntėte trečiųjų šalių socialiniuose tinkluose.

  Kaip valdytojas, „Circle K“ netvarko ypatingų asmens duomenų, siekiant suteikti Jums prekių ir paslaugų, tačiau kai kuriais atvejais tvarkant tokius duomenis reikalaujama laikytis teisinių ir etikos reikalavimų. Ypatingi asmens duomenys dažniausiai gali būti renkami šiais atvejais:

  • Jei esate darbuotojas, kuriam teikiamos laikinojo nedarbingumo atostogos dėl ligos, mes galime tvarkyti tam tikrą asmeninę informaciją apie Jūsų sveikatos būklę, kaip tai numatyta pagal darbo teisę, ir mes tai darysime pagal kiekvienos atitinkamos šalies, kurioje yra dukterinė įmonė, kurioje dirba asmuo, teisinius reikalavimus.

 • Kaip „Circle K“ saugo asmens duomenis?

  Asmens duomenys „Circle K“ yra tvarkomi saugiai ir patikimai. „Circle K“ daro viską, kad užtikrintų, jog visos IT sistemos, kurios yra pastatytos, integruotos, įsigytos ar apskritai naudojamos „Circle K“ veikloje, atitiktų privatumo dizaino principą, siekiant kuo saugiau saugiai tvarkyti asmens duomenis. Prireikus, mes naudojame šifravimą ir pseudonimizaciją. Mes teikiame prieigą prie asmens duomenų tik tiems asmenims, kuriems to reikia. Mes turime gaires, politiką ir teikiame mokymus darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis „Circle K“.

  Kai turime naudoti tvarkytoją asmens duomenims tvarkyti, mes labai atidžiai vertiname verslo partnerius, su kuriais dalijamės Jūsų asmens duomenimis, kad užtikrintume, jog jie atitinka taikomus duomenų apsaugos teisės aktus. Be to, nustatydama duomenų tvarkymo standartus, „Circle K“ reikalauja, kad verslo partneriai, kurie veiks kaip duomenų tvarkytojai, („Circle K“ veikia kaip duomenų valdytojas), – pasirašytų susitarimus dėl asmens duomenų tvarkymo su „Circle K“. Tuo būdu kiekvienas tvarkytojas pasirašo privalomą susitarimą ir pasižada užtikrinti saugų ir patikimą informacijos tvarkymą.

  Siekdami užtikrinti Jūsų, „Circle K“, darbuotojų ir kitų asmenų, įskaitant esančių „Circle K“ teritorijoje asmenų, sveikatos, gyvybės, „Circle K“ turto saugumą, aplinkosaugą bei viešąją tvarką, siekdami apsaugoti „Circle K“ nuosavybę, verslo paslaptis ir konfidencialią informaciją, taip pat siekdami ištirti incidentus:

  Vaizdo medžiaga bus saugoma iki 60 (šešiasdešimt) dienų arba ilgiau, jeigu tai būtina dėl teisinių priežasčių (pvz., jeigu nustatyta tvarka yra vykdomas teisinis tyrimas);


  „Circle K“ laikosi duomenų minimizavimo principo ir užtikrina, kad teikiant produktus ir paslaugas, būtų renkamas tik mažiausias asmens duomenų kiekis, reikalingas paslaugos ar produkto teikimui.

 • Kada „Circle K“ naudoja duomenų tvarkytojus?

  „Circle K“ gali naudoti trečiųjų šalių paslaugų teikėjais kaip asmens duomenų tvarkytojais šiais tikslais: sąskaitų ir rinkodaros medžiagų siuntimas; mokėjimo kortelių spausdinimas ir siuntimas; duomenų saugojimas; santykių su klientais valdymas; vaizdo stebėjimo sprendimų teikimas; kredito reitingų patikrinimai ir skolų išieškojimas; darbuotojų duomenų valdymas, įdarbinimo ir sveikatos priežiūros paslaugos ir pan. Asmens duomenų tvarkytojų sąrašą galite gauti iš atitinkamo „Circle K“ verslo padalinio.

 • Kokios yra Jūsų teisės ir kaip jomis naudotis?

  Jūs turite teisę prašyti prieigos prie apie Jus turimos asmens informacijos. Tačiau prieš suteikiant tokią informaciją mes turime patikrinti Jūsų tapatybę. Jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, atšaukti sutikimą, prašyti ištrinti ar ištaisyti savo asmens duomenis arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, ir teisę į duomenų perkeliamumą.

  Jei norite prašyti prieigos prie savo duomenų, ištrinti arba ištaisyti duomenis arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba pasinaudoti savo duomenų perkeliamumo teisėmis, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centru.

  Jei naršote internete ir jei nenorite, kad Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje tinklalapyje būtų tvarkomi jokie asmens duomenys per slapukų paslaugas, rekomenduojame įjungti privatų naršymą savo naršyklėje. Jei naudojate mūsų programą, galite ištrinti programą iš savo išmaniojo telefono (nes naudodami mūsų programą sutinkate su privatumo politika).

  Galiausiai, Jūs taip pat turite teisę pateikti duomenų apsaugos institucijoms skundą dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų.

 • Vaizdo stebėjimo informacija

  „Circle K“ teisėto intereso pagrindu gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis įrengdami vaizdo stebėjimo įrangą savo biurų patalpose, prie savo biurų patalpų, kitose patalpose (biuro serverinėje, degalinių sandėliuose ir plovyklų patalpose, kita...), degalinių stovėjimo aikštelėse, mūsų degalinių teritorijoje ir parduotuvėse, taip pat taikysime kitas saugumo priemones, registruodami jas mūsų lankytojų sistemoje. Asmenys, kai vykdoma stebėjimo veikla, apie tokį stebėjimą yra informuojami pranešimu(-ais).

  Siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens vaizdo duomenys pas mus visuomet būtų saugūs ir kad Jūsų asmens vaizdo duomenų tvarkymas atitiktų dabartinius asmens duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politikas, gaires bei tvarkas, mes įgyvendiname atitinkamas priemones.

  I. Duomenų tvarkymo tikslai

  I.I. Siekiant užkirsti kelią nusikaltimams turtui (vagystėms, vandalizmui, agresijai ir pan.) bei Jūsų, darbuotojų ir kitų asmenų esminiams interesams apginti, įskaitant sveikatą ir gyvybę, taip pat kontroliuoti ir nustatyti tokius nusikaltimus bei įgyvendinti prevencinius veiksmus, kad tokios situacijos nesikartotų, įskaitant, bet neapsiribojant:

  • užtikrinti saugumą (klientų, personalo, dokumentų, informacijos ir kt.);
  • nustatyti neteisėtus patekimus, įsilaužimus, apiplėšimus, vagystes, išpuolius, padarytą  žalą, sukčiavimą atliekant pinigines operacijas ir visus kitus neteisėtus veiksmus mūsų nuosavybės teritorijoje;
  • stebėti žmonių judėjimus, susibūrimus ir elgesį mūsų nuosavybės teritorijoje, siekiant geriau valdyti saugumą ir rizikas;
  • nustatyti, kaip tinkamai paskirstyti išteklius tais atvejais, kai gresia arba yra vykdomas nusikaltimas;
  • ištirti incidentus;

  I.II. Siekiant nustatyti ir pateikti informaciją apie galimą piktnaudžiavimą pirkimų, atliktų kortelėmis, metu, kai degalai ar prekės neleistinai įsigyjamos atsiskaitant šių įmonių kortelėmis (Circle K kortelių turėtojų prašymo pateikimo atveju).

  I.III. Turto ir procesų valdymo tikslu. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami stebėti turtą (pavyzdžiui, patalpas, mūsų teritorijas ir automobilių stovėjimo aikšteles bei jų būklę, avarinių išėjimų prieinamumą ir pan.) bei su turtu susijusius procesus:

  • Tvarkome Jūsų asmens vaizdo duomenis mūsų teritorijoje esančiose automobilių stovėjimo aikštelėse siekdami įgyvendinti savo teisėtą interesą kontroliuoti automobilių statymą mūsų valdomose automobilių stovėjimo aikštelėse. Mes ribojame nemokamą stovėjimo laiką, kad savo automobilių ilgam laikui nelaikytų nesusiję tretieji asmenys (pvz., gretimų verslo objektų darbuotojai ar kiti asmenys). Tuo siekiame, kad nesusiję tretieji asmenys neužimtų vietų, skirtų mūsų klientams, ir kad mūsų klientai, atvykę apsipirkti arba pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis automobiliu, visada turėtų pakankamai vietų pasistatyti savo automobiliui.
  • Tvarkome Jūsų asmens vaizdo duomenis degalų išpylimo į rezervuarus vietose ir degalų pylimo į automobilius vietose siekdami užtikrinti saugų degalų išpylimo/užpylimo procesą, incidentų tyrimą ir prevencinių veiksmų įgyvendinimą.
  • Tvarkome Jūsų asmens vaizdo duomenis siekdami išsiaiškinti inventorizacijos metu nustatytų nuostolių priežastis ir galimai dėl šių nuostolių kaltus asmenis. Esant pažeidimo atvejui, minėti duomenys reikalingi siekiant juos pateikti atsakingoms institucijoms tolesniam šių pažeidimų tyrimui ir žalos atlyginimui, taip pat imantis prevencinių veiksmų turint tikslą apsaugoti Circle K priklausantį turtą.

  II. Jūsų vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

  II.I. Gyvybiniais fizinio asmens interesais, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus.

  II.II. Užduotimi viešojo intereso labui, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti. viešąjį interesą (pvz., nusikaltimo ar teisės pažeidimo atveju savo iniciatyva pateikiame susijusią informaciją kompetentingoms teisėsaugos ar kitoms institucijoms).

  II.III. Mūsų teisėtas interesas, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų, ir kitais tikslais (plačiau žr. šios skitlies I dalį „Duomenų tvarkymo tikslai”).

  III. Kaip gauname Jūsų asmens vaizdo duomenis ?

  Jūsų asmens vaizdo duomenis gauname naudodamiesi mūsų teritorijoje ir patalpose įrengtomis vaizdo stebėjimo kameros. Asmens vaizdo duomenis renkame naudodami technines priemones, t. y. vaizdo stebėjimo kameras, CCTV sistemas ir kitas panašias technologijas.

  IV. Su kuo dalijamės Jūsų asmens vaizdo duomenimis ?

  IV.I. Dalijimasis duomenimis grupės viduje

  Visada siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ES ir EEE valstybėse. Jūsų asmens duomenys nėra nei perduodami, nei tvarkomi šalyse, kurios nėra ES ir EEE valstybės.

  IV.II. Paslaugų teikėjai

  Mes dalijamės Jūsų asmens vaizdo duomenimis su įmonėmis, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui, su
  techninės įrangos sistemų priežiūrą ir aptarnavimą vykdančiomis įmonėmis. Tokios įmonės Jūsų asmens vaizdo duomenis gali tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus ir jokiomis aplinkybėmis negali jų naudoti kitais tikslais. Be to, tiek pagal įstatymus, tiek pagal mūsų bendradarbiavimo sutartį reikalaujama, kad šios įmonės užtikrintų Jūsų asmens vaizdo duomenų apsaugą.

  IV.III. Teisėsaugos institucijos, valstybės ir vietos valdžios įstaigos

  Siekdami įvykdyti savo teisines prievoles, pareikalavus teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms, mes galime joms perduoti Jūsų asmens vaizdo duomenis. Be to, perduoti Jūsų asmens vaizdo duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios įstaigoms mes galime ir siekdami savo teisėto intereso, pareikšti, vykdyti bei ginti teisinius reikalavimus.

  V. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

  Duomenų apsaugos įstatymai Jums suteikia teisių, kuriomis galite pasinaudoti, jeigu atitinkamų duomenų tvarkymas yra susijęs su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.
  Norime Jus informuoti, kad mes nesiekiame nustatyti Jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina apibrėžtam tikslui pasiekti. Jei Jūs pareikštumėte, kad norite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, pateikite mums prašymą ir papildomą informaciją, kad mes galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir Jus atpažinti vaizdo stebėjimo kameros įrašuose, šios Privatumo politikos skiltyje „MŪSŲ KONTAKTAI“ nurodytais kontaktais.

  V.I. Teisė susipažinti su asmens vaizdo duomenimis

  Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su Jumis susijusius atitinkamus asmens vaizdo duomenis, ir tokiais atvejais paprašyti, kad leistume susipažinti su Jūsų asmens vaizdo duomenimis, kuriuos mes tvarkome.

  V.II. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

  Norėtume Jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio nėra galimybės ištaisyti kokius nors asmens duomenis.

  V.III. Teisė reikalauti ištrinti asmens

  Esant tam tikroms aplinkybėms, Jūs turite teisę pareikalauti, kad mes pašalintume Jūsų asmens vaizdo duomenis. Ši nuostata netaikoma, jei mūsų reikalaujama tuos duomenis laikyti.

  Norėtume Jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio neįmanoma ištrinti konkretaus asmens vaizdo duomenų.

  V.IV. Teisė nesutikti su asmens vaizdo duomenų tvarkymu

  Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi mūsų teisėto intereso pagrindu, bet kuriuo metu dėl asmeninių priežasčių galite pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Nepaisant to, kiekvienu konkrečiu atveju galime atmesti tokį prašymą, nurodydami įtikinamas teisėtas priežastis, pateisinančias šių duomenų tvarkymą, kurios viršija Jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai šie duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius interesus teisme.

  V.V. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

  Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę apriboti Jūsų asmens vaizdo duomenų tvarkymą.

  Norėtume Jus informuoti, kad dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio mes negalime garantuoti, kad bus įmanoma visiškai įgyvendinti Jūsų teisę apriboti asmens vaizdo duomenų tvarkymą, nes šiuo atveju asmens duomenys yra renkami automatiškai.

  VI. Vaizdo duomenų saugojimo terminai

  Stebėjimo vaizdo kameromis įrašai bus saugojami ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų nuo jų užfiksavimo dienos ir paskui automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, jeigu tai būtina dėl teisinių priežasčių (pvz., jeigu nustatyta tvarka yra vykdomas teisinis tyrimas, nes įraše fiksuotas stovėjimo aikštelės naudojimosi tvarkos pažeidimas, turto sugadinimas, teisės pažeidimas, nusikalstama veika ar pan. ir duomenis reikia išsaugoti kaip įrodymus). Tokiu atveju įrašas bus saugojamas tol, kol bus išaiškinta nustatyta problema, užbaigtas atitinkamas tyrimas ar ginčo nagrinėjimas teisme

 • Mūsų kontaktai

  Į mūsų duomenų apsaugos darbuotoją galite kreiptis el. paštu privacy@circlekeurope.com arba nusiųsti laišką duomenų apsaugos darbuotojui „Circle K“ AS, Pb 1176 Sentrum, 0107, Oslas, Norvegija.

  Dėl bet kokių užklausų galite kreiptis į mus per mūsų klientų aptarnavimo centrą adresu: lietuva@circlekeurope.com arba 1877.

 • Šios politikos pakeitimai

  Mes galime periodiškai atnaujinti šį pareiškimą. Mūsų svetainių lankytojai atnaujintas versijas visada gali rasti svetainėje. Programų naudotojams atnaujinta ataskaita visada bus pateikiama atitinkamos programos parduotuvėje.

  Šis privatumo pareiškimas įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

  2022 03 03 atnaujinta „Vaizdo stebėjimo informacija“ sritis

Dažniausiai užduodami klausimai apie BDAR