„Circle K“ dovanų kortelių privatumo politika

1.    Kas mes esame?

„Circle K AS" - Norvegijoje registruota bendrovė, kurios buveinė yra adresu Schweigaards gate 16, Oslas, Norvegija, juridinio asmens kodas 995532921, ir jos filialai (toliau kartu - Circle K, Bendrovė, mes arba mūsų) Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės šalyse, kuriose paskelbta ši Privatumo Politika. Atitinkamas "Circle K" subjektas regione yra šioje Privatumo Politikoje aprašytų bei tvarkomų duomenų duomenų valdytojas.

Ši Privatumo Politika padės Jums suprasti, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šioje Politikoje sužinosite, kokią informaciją naudojame teikdami Jums paslaugas, ką darome, kad Jūsų duomenys būtų saugūs, kokius partnerius pasitelkiame duomenims tvarkyti ir kokios yra Jūsų teisės į privatumą.

2.    Kaip ir kada taikoma ši Privatumo Politika?

Šioje Privatumo Politikoje aprašomas asmens duomenų tvarkymas naudojantis Circle K dovanų kortelių paslauga (toliau – Paslauga/-os). Privatumo Politiką sudaro bendroji privatumo informacija, susijusi su Paslauga, jos teikime dalyvaujančiais partneriais ir Jūsų privatumo teisėmis bei informacija, kaip jomis – teisėmis - naudotis.

3.    Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Asmens duomenis tvarkysime turėdami tikslą suteikti Jums Paslaugą ir užtikrinti jos funkcionalumą. Įvairūs duomenų tvarkymo tikslai aprašyti toliau šioje Politikoje.

Užtikrinti Paslaugos funkcionalumą ir įvertinti veikimą 
Tam tikrus asmens duomenis tvarkysime siekdami užtikrinti Paslaugos saugumą ir funkcionalumą, spręsti su Paslauga susijusias problemas ir klaidas bei gerinti bendrą Paslaugų lygį. Be to, vertinsime ir tobulinsime Paslaugos veikimą - naudosime apibendrintus arba nuasmenintus naudotojų sąveikos duomenis.

Teisinis duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas - teisėtas Circle K interesas tvarkyti šiuos duomenis.

Teikti jums Paslaugą
Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume Jums teikti Paslaugą. Įsigydami arba papildydami Circle K dovanų kortelę turėsite atskleisti tam tikrus savo asmeninius duomenis, kad mes galėtume apdoroti Jūsų prašymą ir priskirti atitinkamas lėšas Jūsų kortelei.

Teisinis duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas – sutartis, sudaryta tarp Circle K ir asmens. Sutartį sudarote paspausdami sutikimo su mūsų dovanų kortelės Sąlygomis ir Paslaugomis mygtuką, kuomet perkate arba papildote dovanų kortelę. Be to, Paslaugų teikimui pasitelkiame partnerį „Store Value Solutions", kuris padeda mums prižiūrėti dovanų kortelių platformą ir, atitinkamai, turi prieigą prie kai kurių Jūsų asmens duomenų. Daugiau apie „Store Value Solutions" ir tai, kaip jie tvarko Jūsų duomenis, galite perskaityti „Store Value Solutions" privatumo politikoje, kurią rasite paspaudę nuorodą https://www.storedvalue.com/privacy-policy.

Kiti tikslai
Kartais galime remtis ir kitais teisiniais pagrindais, kai:
•    Būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad būtų apsaugota asmens gyvybė.
•    Būtina laikytis teisinių prievolių tvarkant tam tikrus duomenis, pavyzdžiui, kai atitinkama kompetentinga institucija prašo atskleisti tam tikrus Jūsų asmens duomenis.
•    Gavome aiškų, informuotą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitu konkrečiu tikslu.

4.    Kokius asmens duomenis tvarkome

Asmens duomenys, tvarkomi siekiant užtikrinti Paslaugos funkcionalumą, saugumą ir įvertinti veikimą
Asmens duomenys, kuriuos renkame, jog galėtume užtikrinti Paslaugos funkcionalumą ir saugumą, aprašyti toliau:
•    Duomenys, atskleidžiantys naudotojo sąveiką su Paslauga.
•    Diagnostiniai (vertinimo) duomenys, pavyzdžiui, IT sistemos problemos, pirkimo operacijų vykdymas, klaidos, kurios gali atsirasti dėl naudotojo sąveikos su Paslauga, tačiau paprastai jie neatskleidžia jokių naudotojo duomenų.

Duomenys, naudojami Paslaugos veikimui įvertinti, daugiausia yra naudotojo sąveikos duomenys, pavyzdžiui, naudotojo dovanų kortelės ID, pirkimo ar papildymo sumos ir dažnumas, apsilankymai svetainėje ar kita informacija, kaip naudojate dovanų kortelę. Duomenys naudojami apibendrintu lygmeniu arba yra nuasmeninami.

Asmens duomenys, tvarkomi siekiant Jums suteikti Paslaugą
Pirkdami dovanų kortelę turėsite pateikti tam tikrus pagrindinius savo asmens duomenis:
•    Vardą
•    Pavardę
•    El. pašto adresą 
•    Mobiliojo telefono numerį
•    Namų adresą
•    Mokėjimo priemonės informaciją
•    Šalį
•    Sutikimą su Taisyklėmis
•    Kortelės gavėjo duomenis (neprivaloma)

Jums naudojantis Paslauga, mes sukursime unikalius duomenis, kurie bus susieti su Jūsų tapatybe, pvz:

•    Unikalų dovanų kortelės numerį.

5.    Kokios yra Jūsų teisės?

Pasinaudojimas teisėmis
Užduoti mums klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat siekiant pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, įskaitant teisę prieštarauti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, galite kreipdamiesi į Circle K el. paštu, telefonu, paštu arba per Circle K ID puslapį: https://id.circlekeurope.com. Circle K kontaktinę informaciją rasite šios Politikos 10 skyriuje. Kai kuriuos prašymus, pavyzdžiui, dėl prieigos prie duomenų, taip pat konkretaus klausimo, susijusio su konkrečių duomenų analize, ar bet kokio kito klausimo, susijusio dėl papildomos prieigos prie duomenų, būtina pateikti raštu.

Teisė į informaciją
Šioje Privatumo Politikoje yra pateikiama speciali informacija apie tai, kaip mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis ir kokie duomenys bus tvarkomi teikiant Paslaugas. Taip pat ši Politika papildo bendrąją Circle K privatumo politiką, kurią galite rasti: https://www.circlek.lt/privatumo-politika.

Teisė susipažinti su duomenimis
Turite teisę bet kuriuo metu mūsų paprašyti pateikti mūsų saugomos informacijos apie Jus kopiją. Toks prašymas turi būti pateiktas raštu. Jei turite konkrečių klausimų, susijusių su asmens duomenų analize, arba bet kokių kitų klausimų, galite prašyti papildomos prieigos prie duomenų. Daugiau informacijos galite rasti mobiliojoje programėlėje, kurioje pateikiami būtini Jūsų asmens duomenys, kuriuos privalome saugoti, kad galėtume Jums teikti Paslaugas. Prašymas susipažinti su duomenimis taip pat turi būti pateikiamas raštu. Daugiau žr. https://id.circlekeurope.com.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
Jei Jūsų asmens duomenys pasikeičia, galite ištaisyti (pataisyti) savo asmens duomenis mobiliosios programėlės paskyros nustatymuose.

Jei turite konkrečių klausimų arba susiduriate su problemomis, susijusiomis su duomenų ištaisymu ar bet kokiu kitu klausimu, galite prašyti papildomos pagalbos kreipdamiesi į Circle K. Toks prašymas pateikiamas raštu.

Teisė į duomenų perkeliamumą
Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti, kad Jūsų pateiktą informaciją perduotume kitam asmeniui. Tai taikoma tik tai informacijai, kurią mums asmeniškai pateikėte. Komerciniu požiūriu neskelbtina informacija, kuri buvo sukurta remiantis Jūsų nuasmenintais duomenimis, nėra perduodama.

Teisės, susijusios su profiliavimu ir automatiniu sprendimų priėmimu
Jūs turite teisę, kad Jūsų atžvilgiu nebūtų priimamas sprendimas, grindžiamas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą. Galite pateikti prieštaravimą dėl bet kokio mūsų priimto automatizuoto sprendimo ir paprašyti, kad jį peržiūrėtų fizinis asmuo.

Asmens duomenų ištrynimas
Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis arba kai kurias savo asmens duomenų dalis. Tam tikri duomenys, pavyzdžiui, apie įvykusias pirkimo operacijas, privalo būti saugomi pagal vietinės jurisdikcijos reikalavimus ir, esant Jūsų prašymui, negalėtų būti ištrinami.

Teisė prieštarauti 
Turėti teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei Jūsų duomenis tvarkome remdamiesi teisėtais interesais. Prieštaravimą galite pateikti kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą. Tai reiškia, kad Jūsų duomenys gali būti tvarkomi tik egzistuojant tam tikriems tikslams, pavyzdžiui, teisiniams reikalavimams arba siekiant pasinaudoti teisėmis.

Savo teise apriboti duomenų tvarkymą galite pasinaudoti kreipdamiesi į Circle K el. paštu, telefonu, paštu arba per "Circle K" ID puslapį: https://id.circlekeurope.com. Kontaktinę informaciją rasite šios Politikos 10 skyriuje.

Ginčų sprendimas 
Jei turite kokių nors abejonių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo centrą adresu: lietuva@circlekeurope.com, kad problema būtų išspręsta, ir, jei pageidaujate, galite paprašyti, kad problemos sprendime dalyvautų Circle K duomenų apsaugos pareigūnas.

Daugeliu atvejų mūsų priežiūros institucija yra Norvegijos duomenų apsaugos inspekcija, kurios kontaktinę informaciją rasite čia: https://www.datatilsynet.no.

Jei norite pateikti skundą, taip pat galite susisiekti su vietos duomenų apsaugos priežiūros institucija. Kontaktinę informaciją rasite čia: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

6.    Duomenų tvarkytojai ir asmens duomenų perdavimas

Circle K dalijasi Paslaugos teikimo metu surinktais asmens duomenimis su savo partneriais (dar vadinamais „duomenų tvarkytojais"), kad galėtų administruoti Paslaugos funkcionalumą ir prieinamumą. Prieš pradėdama tvarkyti Jūsų asmens duomenis su partneriais, Circle K užtikrina, kad būtų įdiegtos atitinkamos saugų duomenų tvarkymą užtikrinančios procedūros, atitinkančios galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant BDAR, bet juo neapsiribojant. Todėl Circle K su partneriais pasirašo atitinkamas asmens duomenų tvarkymo sutartis.

Toliau nurodome duomenų tvarkytojų sąrašą, kuriuos pasitelkiame administruojant Circle K dovanų kortelių Paslaugą bei užtikrinant sklandų jos veikimą.

Stored Value Solutions
Tikslas: aprūpinti/palaikyti Circle K valdyti dovanų kortelių platformą. 
Organizacijos vieta: "Stored Value Solutions" buveinės vieta yra Luisvilyje, JAV; duomenų centrai įsikūrę JAV.
Duomenys: "Stored Value Solutions" turi prieigą prie individualių asmens duomenų, kuriuos mums pateikiate įsigydami arba papildydami Circle K dovanų kortelę.
Taikytinas regionas: Kiekvienas regionas, kuriame teikiama Paslauga.

Incomm 
Tikslas: aprūpinti/palaikyti Circle K Įmonių dovanų kortelių platformą ir skaitmeninių dovanų kortelių prekybos vietą.
Organizacijos vieta: Incomm buveinės vieta įsikūrusi Atlantoje, JAV; duomenų centrai - Europoje ir JAV.
Duomenys: Incomm turi prieigą prie įmonės duomenų, kuriuos mums pateikiate įsigydami arba papildydami Circle K dovanų kortelę.
Taikytinas regionas: Kiekvienas regionas, kuriame teikiama paslauga.

Tuo pat metu kai kuriuos asmens duomenis galime tvarkyti savo vidinėse sistemose, kurias naudojame vykdydami savo verslą. Daugeliu atvejų pasitelkiame „Microsoft“, „Oracle“ arba kitus partnerius, besispecializuojančius IRT paslaugų srityje.

7.    Asmens duomenų saugojimas

Circle K saugo naudotojo duomenis tiek laiko, kiek tai būtina tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, pasiekti. Tai reiškia, kad skirtingų kategorijų duomenis saugosime skirtingą laiką, priklausomai nuo duomenų tipo ir tikslų, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti.

Toliau nurodome duomenų saugojimo laikotarpių taisyklės:

•    Asmens duomenys, pavyzdžiui, Jūsų kontaktinė informacija, saugomi 3 metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, asmens duomenys bus ištrinti arba nuasmeninti. Kai kuriais atvejais kai kurie duomenys gali būti saugomi, jei jų reikia teisiniams įsipareigojimams įvykdyti, apskaitos tikslais, ginčams spręsti ar kitais panašiais tikslais, kai galima identifikuoti ilgesnio duomenų saugojimo teisinį pagrindą.
•    Duomenys, susiję su sandoriais, pavyzdžiui, pirkimo operacijų čekiai ar sąskaitos faktūros, saugomi 10 metų arba pagal Jūsų jurisdikcijoje galiojančius teisinius reikalavimus. Jei ištrinsite savo paskyrą, duomenys apie sandorius bus toliau saugomi, kad būtų laikomasi taikomų apskaitos taisyklių.
•    Nusikalstamų veikų, sukčiavimo ar bet kokio ginčo su asmeniu atveju duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikia, kol klausimas bus išspręstas, laikantis Circle K vidaus politikos ir atitinkamos valstybės teisinių reikalavimų.

8.    Jūsų asmens duomenų apsauga ir pagarba privatumui

Circle K nerinks, nenaudos ir neatskleis jokių Jūsų asmens duomenų, kurie yra nesuderinami su pirminiais jų surinkimo bei tvarkymo tikslais ir/arba jeigu nėra užtikrintas tinkamas tokių duomenų teisinis pagrindas. Mes niekada neparduosime Jūsų duomenų. Mes užtikrinsime informacijos saugumą ir konfidencialumą pagal atitinkamus įstatymus ir taikomus profesinius standartus, taip pat užtikrinsime, kad prieiga prie Jūsų asmens duomenų turėtų tik įgalioti darbuotojai.

Galime suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų savo partneriams. Bet kuriuo atveju,  suteikiama tik tokios apimties prieiga, kuri yra būtina tikslams pasiekti, t.y. kiek tai reikalinga Paslaugai prižiūrėti ir administruoti.

Duomenys, kurie gali būti naudojami mūsų mokslinių tyrimų, mokslinės ir verslo veiklos analizės tikslais, yra nuasmeninami, todėl pagal juos nėra įmanoma nustatyti Jūsų tapatybės.

9.    Šio pareiškimo atnaujinimai

Tikimės, kad ši Privatumo Politika Jums bus lengvai suprantama.

Duomenų apsaugos įstatymai yra svarbūs – jie stiprina Jūsų teises ir užtikrina sąžiningą bei skaidrų informacijos tvarkymą organizacijose. Nors didelė dalis čia pateiktos informacijos gali atrodyti sudėtinga, ji pateikiama siekiant užtikrinti pagarbą vienas kito privatumui bei aplinkai. Mes rimtai žiūrime į savo duomenų apsaugos įsipareigojimus ir to reikalaujame iš savo partnerių.

Atsižvelgiant į tai, galime periodiškai atnaujinti šią Politiką, turint tikslą ją nuolat tobulinti bei įgyvendinti savo įsipareigojimą apsaugoti Jūsų privatumą.

10.    Circle K Europos filialų kontaktinė informacija

Circle K AS governing organization in Norway
El. paštas: sks.bedrift@circlekeurope.com 
Tel.: +47 2296 2000
Adresas: Circle K AS, Schweigaards gate 16 Oslo, Norway

Circle K Eesti
El. paštas: klienditeenindus@circlekeurope.com
Tel.: +3726757777
Adresas: A.H.Tammsaare tee 47 Tallinn, 11316, ESTONIA

SIA Circle K Latvia
El. paštas: lvcards@circlekeurope.com 
Tel.: 80009005
Adresas: Duntes iela 6, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013

Circle K Lietuva UAB
El. paštas: lietuva@circlekeurope.com 
Tel.: 1877
Adresas: Circle K Lietuva, UAB, J. Jasinskio g.16A, 03163 Vilnius

Circle K Polska Sp. z o.o.
El. paštas: BOK@circlekeurope.com or bokEXTRA@circlekeurope.com 
Tel.: +48 22 255 22 55
Adresas: Circle K Business Centre Poland Sp. z o.o. ul. Puławska 145 02-715 Warszawa NIP 521-37-34-935

Circle K Sverige AB
El. paštas: kundservice.se@circlekeurope.com 
Tel.: 08-429 63 00
Adresas: Circle K, Circle K Sverige AB, 118 88 Stockholm

Circle K Norge AS
El. paštas: kontakt@circlekeurope.com 
Tel.: 22 96 25 00
Adresas: Circle K Norge AS, Postboks 1176 sentrum, 0107 Oslo

Circle K Danmark A/S
El. paštas: kundeservicedk@circlekeurope.com 
Tel.: 70 101 101
Adresas: Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV

INGO Denmark
El. paštas: kundeservice@ingo.dk 
Tel.: 80 20 80 88
Adresas: INGO, Circle K Danmark A/S Postboks 139, 0900 København C

INGO Sweden
El. paštas: kundservice@ingo.se 
Tel.: 020-788 008
Adresas: INGO, Circle K Sverige AB, 118 88 Stockholm