Image

Circle K žiemos žaidimas

Žaisk Circle K "Trink ir laimėk" žaidimą ir laimėk prizus kiekvieną dieną! Pradėk žaidimą jeigu jau turi Circle K programėlę, jei ne - atsisiųsk čia:

Image
Winter game

Trink ir laimėk

• Galima žaisti vieną kartą per dieną, o EXTRA klientai gali žaisti net 2 kartus per dieną.

• Iš viso 10 000 laimėjimų kasdien.

• Prizus atsiimti gali per 3 dienas.

Image
Papildomas

Papildomas žaidimas

• Žaisk papildomą žaidimą, kuriame galėsi vairuoti Circle K mašiną ir rinkti taškus, kol lauki "trink ir laimėk" žaidimo kitos sesijos.

• Visą savaitę renkami taškai*, kurie sumuojasi ir savaitės gale:

🏆 1 vietos laimėtojai gauna 100 EUR Circle K čekį

🏆 2 vietos laimėtojai gauna 50 EUR Circle K čekį

🏆 3 vietos laimėtojai gauna 50 EUR Circle K čekį

• Laimėti prizus galima tik vieną kartą per visą žaidimo laikotarpį.

*Taškai sumuojasi tik žaidžiant pirmą kartą dienoje.

Circle K žiemos žaidimo „Trink ir laimėk“ taisyklės

Žaidimo „Trink ir laimėk“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo vykdymo tvarką bei sąlygas.

Bendrosios sąlygos

 1. Žaidimo organizatorius: Circle K Lietuva, UAB (toliau – Circle K), juridinio asmens kodas 211454910, adresas J. Jasinskio 16a, Vilnius, LT-01112.
 2. Žaidimas organizuojamas visoje Lietuvoje.
 3. Žaidimo laikotarpis: 2022 m. gruodžio 19 d. – 2023 m. vasario 28d. imtinai.
 4. Jokie dalyvavimo mokesčiai ar prekių įsigijimas nėra laikomi būtinąja sąlyga norint dalyvauti Žaidime.
 5. Norėdami dalyvauti Žaidime savo mobiliajame įrenginyje turite įsidiegti Circle K aplikaciją, užpildyti registracijos formą bei nurodyti savo kontaktinius duomenis. Kad nepraleistumėte galimybės laimėti prizus, rekomenduojame Circle K aplikacijoje suteikti sutikimą siųsti priminimus apie dalyvavimą Žaidime bei kitą, išimtinai su Žaidimu susijusią informaciją.
 6. Visi dalyviai, kurie dalyvauja Žaidime, sutinka laikytis pateiktų Taisyklių.
 7. Į Žaidimą galite patekti naudodami tiesioginę nuorodą zaidimas.circlek.one.

Žaidimo prizinis fondas

 1. Žaidimo prizinį fondą sudaro įvairūs prizai: žaidėjai turi galimybę laimėti Circle K ir partnerių prekes bei nuolaidas Circle K produktams.
 2. Kiekvieną dieną Žaidime yra galimybė laimėti daugiu nei 10 000 laimėjimų.
 3. Vienas žaidėjas kasdien turi galimybę laimėti vieną iš prizinį fondą sudarančių prizų.
 4. Žaidimo dalyviai numatytu Žaidimo laikotarpiu taip pat turi galimybę žaisti papildomą žaidimą, kurio metu dalyviai kaupia taškus. Sukaupti taškai savaitės laikotarpiu yra sumuojami ir atvaizduojami bendroje taškų įskaitoje (toliau – Bonus žaidimas).
 5. Bonus žaidime kiekvieną savaitę pirmos vietos nugalėtojai, surinkę daugiausiai taškų, laimės 100 EUR vertės Circle K kuponą.
 6. Bonus žaidime kiekvieną savaitę antros ir trečios vietos nugalėtojai laimės po 50 EUR vertės Circle K kuponą.
 7. Per visą Bonus žaidimo laikotarpį prizą laimėti galima tik vieną kartą, t.y. antrą kartą pasiekę pirmą, antrą ar trečią vietas žaidėjai nebus apdovanoti.
 8. Prizai ir Circle K kuponai į pinigus, kitas paslaugas ar daiktus nekeičiami, taip pat negali būti perleidžiami. Esant prizų pasiūlos trūkumui, Circle K pasilieka teisę bet kurį prizą keisti kitu tokios pat vertės prizu.
 9. Laimėtos nuolaidos nesumuojamos ir negali būti taikomos kartu su papildomomis akcijomis ar Circle K degalų kortelės nuolaidomis.

Žaidimo eiga

 1. Žaidimą galite žaisti 1 kartą per dieną.
 2. Jeigu Žaidimo metu Jūsų ekrane atsiras 3 vienodos ikonėlės - laimėjote dienos prizą.
 3. Bonus žaidimą galite žaisti daugiau nei 1 kartą per dieną, tačiau taškai bus skiriami tik vieną kartą dienoje - žaidžiant Bonus žaidimą pirmą kartą.   
 4. Circle K EXTRA lojalumo programos dalyviai kasdien gauna po vieną papildomą Žaidimą ir turi galimybę laimėti atitinkamai 2 kartus per dieną.
 5. Žaidimo laimėtojai yra išrenkami atsitiktine tvarka. Apie laimėjimą bus pranešta Žaidimo aplikacijoje, iškart po ikonėlių atsiradimo ekrane.

Prizų atsiėmimas

 1. Prizą galite atsiimti bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje Circle K visapusio aptarnavimo degalinėje.
 2. Laimėtą prizą galite atsiimti per 3 dienas nuo prizo laimėjimo. Neatsiėmus laimėto prizo per 3 dienas, prizas bus grąžinamas atgal į prizinį fondą.
 3. Tam, kad galėtumėte atsiimti prizą, savo telefono ekrane turėsite atidaryti laimėjimo kuponą (aktyvuoti nuorodą), esantį Žaidimo piniginėje, ir pateikti jį bet kurios Circle K degalinės operatoriui - pardavėjui degalinės kasoje.
 4. Žaidimo laimėjimo nuorodą galima aktyvuoti tik vieną kartą.
 5. Prizo atsiėmimui po nuorodos aktyvavimo Circle K degalinėje turėsite 5 (penkias) minutes, todėl rekomenduojame aktyvuoti nuorodą (atidaryti kuponą) tik tuomet, kai būsite Circle K degalinėje, kasos zonoje. Suėjus 5 minučių prizo atsiėmimo terminui nuoroda nebebus aktyvi ir prizo atsiimti nebegalėsite.
 6. Vienas žaidėjas/-a vienu metu gali atidaryti iš viso 3 laimėjimo kuponus ir atsiimti 3 prizus.
 7. Jeigu laimėtas prizas nebus atsiimtas Circle K degalinėje per nurodytą laikotarpį, tolesni laimėjimai Žaidime nebus galimi, tačiau Žaidimo dalyviai galės toliau dalyvauti Bonus žaidime ir rinkti Žaidimo taškus bendrajai įskaitai.
 8. Circle K nėra atsakinga už atvejus, kai teisė gauti/panaudoti prizą negali būti realizuota dėl nuo prizo laimėtojo priklausančių ar su juo susijusių aplinkybių. Tokiais atvejais jokia Žaidimo dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
 9. Prizai, kuriems galioja amžiaus cenzas (pvz., energiniai gėrimai), išduodami laikantis teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenys

 1. Žaidimo metu bus tvarkomi Žaidimo dalyvių asmens duomenys. Žaidimo dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 2. Circle K tvarkys Žaidimo dalyvių asmens duomenis Žaidimo vykdymo, administravimo bei buhalterinės apskaitos vykdymo tikslais.
 3. Žaidimo dalyvio asmens duomenų teisinis pagrindas – Žaidimo dalyvio sutikimas.
 4. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Žaidimo organizatorius - Circle K Lietuva, UAB.
 5. Žaidimo dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms bei vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.
 6. Informacija, susijusi su laimėtojais ar Žaidimo dalyviais, bus naudojama tik pagal galiojančius ES duomenų apsaugos teisės aktus (BDAR) ir nebus atskleista trečiąjai šaliai be išankstinio dalyvio sutikimo.
 7. Žaidimo dalyvio asmens duomenis, pateiktus Circle K aplikacijoje, tvarko „BrandMobile, Oestergade 40“, 1100 Kopenhaga, Danija (įmonės reg. Nr. 36563508). Jei turite klausimų ar prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su „Circle K“ klientų aptarnavimo centru.
 8. Žaidimo dalyvis kaip duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Žaidimo organizatorius leistų susipažinti su jo asmens duomenimis, taip pat prašyti juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, pareikšti teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, tačiau tokiu atveju Circle K negalės užtikrinti Žaidimo dalyvio tolesnio dalyvavimo Žaidime.
 9. Žaidimų dalyvių asmens duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus bei nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.
 10. Žaidimo dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Circle K el. paštu: : lietuva@circlekeurope.com.

Kitos nuostatos

 1. Circle K pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles, jas modifikuoti, taip pat Žaidimą sustabdyti ar nutraukti su išankstiniu įspėjimu ar be jo. Tokį sprendimą Circle K gali priimti dėl bet kokių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, technines priežasties (pavyzdžiui, į sistemą patekus virusams, manipuliacijoms), teisines priežastis, dėl kurių sudėtinga ar negalima tęsti Žaidimo, taip pat susiklosčius force majeure aplinkybėms ir kt. Jeigu pagrindą sustabdyti arba nutraukti Žaidimą sudaro neteisėti bei kalti kurio nors iš Žaidimo dalyvių veiksmai, Circle K turi teisę pareikalauti, kad minėtas Žaidimo dalyvis atlygintų Circle K dėl tokių neteisėtų veiksmų kilusią žalą.
 2. Circle K sprendimas, susijęs su visais Žaidimo klausimais, yra galutinis ir neginčijamas, jokios papildomos šalys nebus įtrauktos.
 3. Norėdami dalyvauti Žaidime, privalote turėti išmanųjį telefoną, kuris palaiko „iPhone” ar „Android” technologijas, kad galėtumėte įsidiegti Circle K aplikaciją.  
 4. Jokie Žaidimo dalyviai ar kitos trečiosios šalys neturi teisės kopijuoti Žaidimo ar Žaidimo elementų, įskaitant kuponą ar kupono elementus. Visos Žaidimo teisės ir žaidimo prekinis ženklas priklauso Circle K.
 5. Visiems dalyviams ar trečiosioms šalims draudžiama naudoti bet kokią programinę įrangą ar „botus“, kurie padėtų įsibrauti į Žaidimą, jį pažeisti ar keisti jo elementus. Tos pačios taisyklės galioja ir kuponams.
 6. Žaidimo dalyviai, pasinaudodami tekstine žinute, turi galimybę pakviesti kitus asmenis prisijungti prie Žaidimo. Tokiu atveju Žaidimo dalyvis už tekstinėms žinutėms taikomus tarifus ir kitas išlaidas, kurias taiko Žaidimo dalyvio operatorius, yra atsakingas pats Žaidimo dalyvis.
 7. Circle K yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Žaidimo dalyvis dalyvauja Žaidime faktiškai ir pakankamai nesusipažinęs su Taisyklėmis, nors jam buvo suteikta galimybė susipažinti su šia informacija.
 8. Nusiskundimai, susiję su Žaidimu, reiškiami raštu, pridedant reikiamus įrodančius dokumentus (jei taikoma) ir siunčiami el. pašto adresu lietuva@circlekeurope.com.