Image
Vasaros zaidimas

Circle K vasaros žaidimas

Žaisk Circle K „Trink ir laimėk“ žaidimą ir laimėk prizus kiekvieną dieną! Pradėk žaidimą jeigu jau turi Circle K programėlę, jei ne - atsisiųsk čia:

Image
Vasaros zaidimas

Trink ir laimėk

• Norėdamas dalyvauti „Trink ir laimėk“ žaidime, turi būti Circle K EXTRA lojalumo programos narys.

• Žaidimą gali žaisti 2 kartus per dieną.

• Jeigu žaidimo metu ekrane atsiras 3 vienodos ikonėlės - laimėjai dienos prizą. Dienos prizą laimėti gali vieną kartą per dieną.

• Iš viso 10 000 laimėjimų kasdien.

• Prizus atsiimti gali per 3 dienas.

Image
Bonus zaidimas

Papildomas žaidimas

• Žaisk papildomą žaidimą „Užkopk į kalną“. Tavo tikslas - nuvažiuoti kuo toliau nepritrūkus degalų ir neapvirtus automobiliui. Žaidžiant žaidimą pirmą kartą dienoje yra renkamos monetos, kurios bus pridėtos prie bendros monetų sumos.
Būk atsargus! Jei pritrūksi degalų arba automobilis apvirs, žaidimas baigsis. Pasistenk surinkti kuo daugiau monetų prieš pasibaigiant žaidimui!
Norint vairuoti automobilį, naudok ekrane esančias piktogramas kaip valdiklius.

Circle K vasaros žaidimo „Trink ir laimėk“ taisyklės

Žaidimo „Trink ir laimėk“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo vykdymo tvarką bei sąlygas.

Bendrosios sąlygos

1. Žaidimo organizatorius: Circle K Lietuva, UAB (toliau – Circle K), juridinio asmens kodas 211454910, adresas J. Jasinskio 16A, Vilnius, Lietuva.

2. Žaidimas organizuojamas visoje Lietuvoje.

3. Žaidimo laikotarpis: 2024 m. birželio 6 d. – 2024 m. rugsėjo 11 d. imtinai.

4. Jokie dalyvavimo mokesčiai ar prekių įsigijimas nėra laikomi būtinąja sąlyga norint dalyvauti Žaidime.

5. Norėdami dalyvauti Žaidime savo mobiliajame įrenginyje turite įsidiegti Circle K aplikaciją, užpildyti registracijos formą bei nurodyti savo kontaktinius duomenis. Kad nepraleistumėte galimybės laimėti prizus, rekomenduojame Circle K aplikacijoje suteikti sutikimą siųsti priminimus (angl. push notifications) apie dalyvavimą Žaidime bei kitą, išimtinai su Žaidimu susijusią informaciją. 

6. Visi dalyviai, kurie dalyvauja Žaidime, privalo laikytis šių Taisyklių.

7. Būtinoji sąlyga, norint dalyvauti Žaidime, - turite būti „Circle K EXTRA“ lojalumo programos (toliau – Lojalumo programa) narys. Norėdami dalyvauti Lojalumo programoje, turite susikurti asmeninę paskyrą ir susieti ją su pasirinkta atpažinimo laikmena (Circle K EXTRA lojalumo kortele, Mylimiausia arba Maxima lojalumo kortele, bet kuria bankine mokėjimo kortele). Jeigu naudosite skaitmenizuotą banko kortelę, pirmiausia įsitikinkite, kad susiejote ją su savo paskyra. Susieti skaitmenizuotą kortelę su paskyrą galima atvykus į Jums artimiausią Circle K degalinę ir informavus Circle K darbuotoją apie poreikį kortelę užregistruoti Lojalumo programoje. 

8. Į Žaidimą galite patekti naudodami tiesioginę nuorodą: zaidimas.circlek.one.

Žaidimo eiga

1. Žaidimą galite žaisti 2 kartus per dieną.

2. Jeigu Žaidimo metu Jūsų įrenginio ekrane atsiras 3 vienodos ikonėlės - laimėjote dienos prizą. Dienos prizą laimėti galite vieną kartą per dieną.

3. Žaidimo laimėtojai yra išrenkami atsitiktine tvarka. Apie laimėjimą bus pranešta Žaidimo aplikacijoje, iškart po ikonėlių atsiradimo ekrane.

Žaidimo prizinis fondas

1. Žaidimo prizinį fondą sudaro įvairūs prizai: žaidėjai turi galimybę laimėti Circle K ir partnerių prekes bei nuolaidas Circle K produktams.

2. Kiekvieną dieną Žaidime yra galimybė laimėti daugiau nei 10 000 laimėjimų. 

3. Vienas žaidėjas kasdien turi galimybę laimėti vieną iš prizinį fondą sudarančių prizų.

Bonus žaidimas. Taisyklės ir sąlygos

1. Žaidimo dalyviai numatytu Žaidimo laikotarpiu taip pat turi galimybę žaisti papildomą žaidimą „Užkopk į kalną“, kurio metu dalyviai kaupia taškus. Sukaupti taškai savaitės laikotarpiu yra sumuojami ir atvaizduojami bendroje taškų įskaitoje (toliau – Bonus žaidimas).

2. Bonus žaidimą galite žaisti daugiau nei 1 kartą per dieną, tačiau taškai bus skiriami tik vieną kartą dienoje - žaidžiant Bonus žaidimą pirmą kartą.

Žaidimo prizų atsiėmimas

1. Prizą galite atsiimti bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje Circle K visapusio aptarnavimo degalinėje.

2. Laimėtą prizą galite atsiimti per 3 dienas nuo prizo laimėjimo. Neatsiėmus laimėto prizo per 3 dienas, prizas bus grąžinamas atgal į prizinį fondą.

3. Tam, kad galėtumėte atsiimti prizą, turėsite:

i. Circle K degalinės operatoriui- pardavėjui pateikti fizinę ar skaitmeninę Circle K EXTRA, Mylimiausia arba Maxima lojalumo kortelę, kuri būtų susieta su Jūsų paskyra, ir

ii. įgyvendinus pirmąją sąlygą, savo įrenginio ekrane atidaryti laimėjimo kuponą, esantį Žaidimo piniginėje, aktyvuoti nuorodą ir pateikti jį Circle K degalinės operatoriui - pardavėjui degalinės kasoje. 

4. Tam, kad galėtumėte aktyvuoti nuorodą ir atsiimti prizą atitinkamoje Circle K degalinėje, pirmiausia turėsite duoti sutikimą Circle K aplikacijoje naudoti Jūsų vietos nustatymo duomenis. Po sutikimo davimo, Jūsų geolokacija bus priskirta atitinkamai degalinei automatiškai, o esant vietos nustatymo netikslumams - galėsite pasirinkti Circle K degalinę rankiniu būdu. 

5. Žaidimo laimėjimo nuorodą galima aktyvuoti tik vieną kartą. 

6. Žaidėjas turi pats įsitikinti, jog laimėtas prizas yra pasirinktoje degalinėje prieš aktyvuojant kuponą.

7. Prizo atsiėmimui po nuorodos aktyvavimo Circle K degalinėje turėsite 5 (penkias) minutes, todėl rekomenduojame aktyvuoti nuorodą (atidaryti kuponą) tik tuomet, kai būsite Circle K degalinėje, kasos zonoje ir pasiėmę laimėtą prizą. Suėjus 5 minučių prizo atsiėmimo terminui nuoroda nebebus aktyvi ir prizo atsiimti nebegalėsite.

8. Vienas žaidėjas/-a vienu metu gali atidaryti iš viso 3 laimėjimo kuponus ir atsiimti 3 prizus. 

9. Jeigu laimėtas prizas nebus atsiimtas Circle K degalinėje per nurodytą laikotarpį, tolesni laimėjimai Žaidime nebus galimi, tačiau Žaidimo dalyviai galės toliau dalyvauti Bonus žaidime ir rinkti Žaidimo taškus bendrajai įskaitai.

10. Circle K nėra atsakinga už atvejus, kai teisė gauti/panaudoti prizą negali būti realizuota dėl nuo prizo laimėtojo priklausančių ar su juo susijusių aplinkybių. Tokiais atvejais jokia Žaidimo dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ir/ar jo vertė nekompensuojami.

11. Prizai, kuriems galioja amžiaus cenzas (pvz., energiniai gėrimai), išduodami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Prizo perleidimas

1. Laimėtą prizą per 3 dienas nuo prizo laimėjimo galite perleisti arba padovanoti draugams, šeimos nariams ar kitiems pasirinktiems asmenims. 

2. Norėdami perleisti ar padovanoti savo prizą kitam asmeniui, savo prizų piniginėje atlikite toliau nurodytus žingsnius: 

i. spustelėkite žalią dovanos piktogramą; 

ii. spustelėkite „OK“;

iii. suformuotai nuorodai atsiradus žinutės laukelyje, įveskite pasirinkto asmens telefono numerį ir išsiųskite jam prizą. SMS žinutė yra apmokestinama pagal Jūsų operatoriaus nustatytus įkainius. 

3. Pasidaliję laimėtu prizu, neteksite galimybės jo atsiimti, t.y. perleistą prizą galės atsiimti tik asmuo, gavęs Jūsų prizą. 

4. Laimėto prizo vienetu galima pasidalinti tik su vienu pasirinktu asmeniu. 

5. Asmuo, kuriam buvo perleistas ar padovanotas prizas, gali prizą priimti, taip pat jį atsiimti tik tuo atveju, jeigu jis turi (arba naujai susikuria) paskyrą  Circle K Lojalumo programoje.

6. Asmuo, gavęs prizą, turi teisę atsiimti prizą per likusį prizo atsiėmimo laiką, skaičiuojant prizo atsiėmimo terminą nuo prizo laimėjimo dienos t.y. perleisto ar padovanoto prizo atsiėmimo laikas nėra papildomai pratęsiamas. 

7. Asmeniui, kuriam buvo perleistas ar padovanotas laimėtas prizas, Žaidimo Taisyklės yra taikomos pilna apimtimi ir jis privalo jų laikytis. 

Asmens duomenys

1. Žaidimo metu bus tvarkomi Žaidimo dalyvių asmens duomenys: bendra informacija ir kontaktiniai duomenys, pvz., Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas; Jūsų vietos nustatymo duomenys (geolokacija); unikali vartotojo informacija, pvz., atpažinimo laikmenos, su kuria susiejote savo paskyrą, duomenys. Žaidimo dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

2. Circle K tvarkys Žaidimo dalyvių asmens duomenis Žaidimo vykdymo, administravimo bei buhalterinės apskaitos vykdymo tikslais, taip pat renkant statistinę informaciją ir atliekant šios informacijos analizę (duomenys anonimizuojami). 

3. Žaidimo dalyvio asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Žaidimo dalyvio sutikimas. 

4. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Žaidimo organizatorius - Circle K Lietuva, UAB. 

5. Žaidimo dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms bei vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes. 

6. Informacija, susijusi su laimėtojais ar Žaidimo dalyviais, bus naudojama tik pagal galiojančius ES duomenų apsaugos teisės aktus (BDAR) ir nebus atskleista trečiajai šaliai be išankstinio dalyvio sutikimo.

7. Žaidimo dalyvio asmens duomenis, pateiktus Circle K aplikacijoje, tvarko „BrandMobile, Oestergade 40“, 1100 Kopenhaga, Danija (įmonės reg. Nr. 36563508). Jei turite klausimų ar prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su Circle K klientų aptarnavimo centru.

8. Žaidimo dalyvis kaip duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Žaidimo organizatorius leistų susipažinti su jo asmens duomenimis, taip pat prašyti juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, pareikšti teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, tačiau tokiu atveju Circle K negalės užtikrinti Žaidimo dalyvio tolesnio dalyvavimo Žaidime. 

9. Žaidimų dalyvių asmens duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus bei nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.

10. Žaidimo dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Circle K el. paštu: lietuva@circlekeurope.com. 

Kitos nuostatos

1. Prizai ir dovanų kuponai į pinigus, kitas paslaugas ar daiktus nekeičiami, taip pat negali būti perleidžiami. Esant prizų pasiūlos trūkumui, Circle K pasilieka teisę bet kurį prizą keisti kitu tokios pat vertės prizu. 

2. Laimėti prizai-nuolaidos nesumuojamos ir negali būti taikomos kartu su papildomomis akcijomis ar Circle K degalų kortelės nuolaidomis.

3. Circle K pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles, jas modifikuoti, taip pat Žaidimą sustabdyti ar nutraukti su išankstiniu įspėjimu ar be jo. Tokį sprendimą Circle K gali priimti dėl bet kokių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, technines priežasties (pavyzdžiui, į sistemą patekus virusams, manipuliacijoms), teisines priežastis, dėl kurių sudėtinga ar negalima tęsti Žaidimo, taip pat susiklosčius force majeure aplinkybėms ir kt. Jeigu pagrindą sustabdyti arba nutraukti Žaidimą sudaro neteisėti bei kalti kurio nors iš Žaidimo dalyvių veiksmai, Circle K turi teisę pareikalauti, kad minėtas Žaidimo dalyvis atlygintų Circle K dėl tokių neteisėtų veiksmų kilusią žalą.

4. Circle K sprendimas, susijęs su visais Žaidimo klausimais, yra galutinis ir neginčijamas, jokios papildomos šalys nebus įtrauktos. 

5. Norėdami dalyvauti Žaidime, privalote turėti išmanųjį telefoną, kuris palaiko „iOS” ar „Android” technologijas, kad galėtumėte įsidiegti Circle K aplikaciją. 

6. Jokie Žaidimo dalyviai ar kitos trečiosios šalys neturi teisės kopijuoti Žaidimo ar Žaidimo elementų, įskaitant kuponą ar kupono elementus. Visos Žaidimo teisės ir Žaidimo prekinis ženklas priklauso Circle K.

7. Visiems dalyviams ar trečiosioms šalims draudžiama naudoti bet kokią programinę įrangą ar „botus“, kurie padėtų įsibrauti į Žaidimą, jį pažeisti ar keisti jo elementus. Tos pačios taisyklės galioja ir kuponams. 

8. Circle K yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Žaidimo dalyvis dalyvauja Žaidime faktiškai ir pakankamai nesusipažinęs su Taisyklėmis, nors jam buvo suteikta galimybė susipažinti su šia informacija.

9. Nusiskundimai, susiję su Žaidimu, reiškiami raštu, pridedant reikiamus įrodančius dokumentus (jei taikoma) ir siunčiami el. pašto adresu lietuva@circlekeurope.com.