Image
Laimek sauna

Mega prizas, kuris privers paprakaituoti!

Dėmesio, dėmesio, kebabų fanai! Turime jums puikią naujieną – pristatome MEGA kebabą! Skanus ir sultingas kebabas, kuris paliks įspūdį net ir didžiausiems kebabų mylėtojams. Tai dar ne visos puikios naujienos! Pirk MEGA kebabą ir laimėk Cubus terasinę pirtį, kurioje galėsi mėgautis vakarais su draugais ir šeima.

Ką turi padaryti:

 • Apsilankyk bet kurioje Circle K degalinėje

 • Pirk naująjį MEGA kebabą

 • Registruok pirkimo kvitą bei savo informaciją formoje apačioje

 • Lauk žinių - balandžio 17d. rinksime Cubus saunos laimėtoją!

Konkursas jau baigtas - SVEIKINAME LINĄ URBONĄ LAIMĖJUS CUBUS TERASINĘ PIRTĮ IR DĖKOJAME VISIEMS DALYVAVUSIEMS!

Akcijos „PIRK NAUJĄJĮ MEGA KEBABĄ IR LAIMĖK CUBUS TERASINĘ SAUNĄ!“ taisyklės 

Akcijos „Pirk naująjį MEGA kebabą ir laimėk Cubus terasinę pirtį!“ (Akcija) taisyklės (Taisyklės) nustato Akcijos vykdymo tvarką bei sąlygas:

 1. Akcijos organizatorius. Akciją organizuoja Circle K Lietuva, UABįmonės kodas 211454910Jasinskio g. 16A, Vilnius, Lietuva (Circle K).
 2. Akcijos laikotarpis. Nuo 2024 m. vasario 29 d. iki 2024 m. balandžio 17 d. (imtinai) (Laikotarpis).
 3. Akcijos prizas. Akcijos Prizas - Ecosauna Project OÜ (Partneris) įsteigtas prizasCubus" terasinė pirtis (Prizas). Prizo laimėtojas neturi teisės reikalauti pakeisti Prizą kitos rūšies Prizu ar išmokėti Prizo vertę pinigais.
 4. Akcijos vieta. Akcija vyksta visose visapusio aptarnavimo Circle K degalinėse Lietuvoje Taisyklėse nurodytu Laikotarpiu.
 5. Akcijos sąlygos. Akcijoje norintys dalyvauti Circle K klientai (Dalyviai) turi:
  1. nurodytu Laikotarpiu ir laikydamiesi Akcijos Taisyklių įsigyti naująjį „Mega“ jautienos kebabą (Prekė).
  2. užregistruoti kartu su Preke gautą pirkimo kvitą. Kiekviename pirkimo kvite yra Akcijai aktuali informacija - unikalus kodas (kvito numeris) ir data (Informacija) -, kurią Dalyvis turės užregistruoti registracijos formoje, pateiktoje Circle K interneto svetainėje www.circlek.lt/megaprizas ne vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 17 d. 23.59 val. 
  3. papildomai, be nurodytos Informacijos, pateikti savo telefono numerį ir/arba el. pašto adresą, vardą, pavardę ir degalinę, kurioje įsigyta Prekė.  
  4. Dalyviai privalo išsaugoti pirkimo kvitą iki burtų traukimo pabaigos. Prizas bus įteiktas tik pateikus pirkimo kvitą, atitinkantį registracijos formoje nurodytą Informaciją.
 6. Akcijos dalyviai. Akcijoje gali dalyvauti visi asmenys, turintys 18 metų, ir vyresni asmenys, turintys galiojantį asmens dokumentą, išskyrus Circle K darbuotojus.
 7. Akcijos prizo laimėtojo nustatymas. Prizo laimėtojas bus renkamas 2024 m. balandžio 1d. Circle K buveinėje, adresu J.Jasinskio g. 16A, Vilnius. Burtai bus traukiami burtų traukimo komisijos, susidedančios iš 3 narių. Su Prizo laimėtoju registracijos formoje nurodytais kontaktiniais duomenimis susisieks Circle K paskirtas atstovas. Tuo atveju, jei su Prizą laimėjusiu asmeniu nepavyks susisiekti per 3 (tris) kalendorines dienas po burtų traukimo ir Prizo laimėtojo išrinkimo, Circle K turi teisę išrinkti naują Prizo laimėtoją. 
 8. Prizo atsiėmimas. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Prizą į Prizo laimėtojo nurodytą vietą Lietuvoje per 2 (dvi) savaites nuo įvykusio burtų traukimo įsipareigoja pristatyti Partneris. Gavęs Prizą, Prizo laimėtojas ir Partneris pasirašo priėmimo-perdavimo aktą. 
 9. Pretenzijų teikimasVisas galimas pretenzijas dėl Prizo būklės, kokybės ir/ar komplektacijos laimėtojas teikia Partneriui ir jas išimtinai sprendžia Partneris.
 10. Mokesčiai. Mokesčius, susijusius su Prizu, sumoka Circle K. 
 11. Atleidimas nuo atsakomybės. Circle K yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Dalyvis dalyvauja Akcijoje faktiškai ir pakankamai nesusipažinęs su Taisyklėmis, nors jam buvo suteikta galimybė susipažinti su šia informacija.
 12. Asmens duomenų tvarkymas. 
  1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, Dalyvis privalo užpildyti specialią formą Circle K interneto svetainėje www.circlek.lt/megaprizas bei duoti sutikimą, kad jis yra informuotas, jog jo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris ir/arba el. pašto adresas) Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais yra tvarkomi vadovaujantis Circle K interneto svetainėje skelbiama Privatumo politika (https://www.circlek.lt/privatumo-politika), taip pat asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, nurodytomis Taisyklėse, kurios papildo Circle K Privatumo politiką. Šių duomenų valdytojas yra Circle K. 
  2. Dalyvis, dalyvaujantis Akcijoje, yra laikomas informuotu, kad jo vardas ir pavardė bus paskelbti tuo atveju, jeigu jis taps Prizo laimėtoju. 
  3. Dalyvis, dalyvaujantis Akcijoje, yra laikomas informuotu, kad Prizo priėmimas yra laikomas Dalyvio leidimu Circle K naudoti Dalyvio vardą, pavardę ir nuotrauką žiniasklaidoje, reklamoje bei kitose akcijose, nemokant Dalyviui už tai papildomos kompensacijos ir nesudarant atskiro susitarimo su Dalyviu. Pastaroji nuostata taikoma vienerius metus nuo Prizo gavimo.
  4. Asmens duomenys, kurių saugojimas būtinas vykdant iš teisės aktų kylančias prievoles (pvz., buhalterinės apskaitos duomenys, ginčams spręsti reikalingi duomenys), saugomi teisės aktuose nustatyta tvarka bei laikantis juose numatytų terminų, o jiems pasibaigus bei nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, - negrįžtamai sunaikinami.
  5. Dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Circle K el. paštu: lietuva@circlekeurope.com.
  6. Dalyvių asmens duomenys yra neviešinami ir, praėjus 3 mėnesiams nuo Akcijos pabaigos, Circle K sunaikinami ir negrįžtamai ištrinami iš Circle K sistemų. 
 13. Kitos sąlygos. 
  1. Circle K turi teisę be išankstinio įspėjimo dėl pateisinamos priežasties pakeisti Taisykles arba nutraukti Akciją anksčiau laiko, apie tai pranešdama interneto svetainėje www.circlek.lt/megaprizas ir pateikdama informaciją Circle K degalinėse. Pateisinama priežastimi Circle K laiko aplinkybę, kurios Circle K negali kontroliuoti ir į kurią, remiantis protingumo principu, skelbdama Akciją Circle K negalėjo atsižvelgti ar jos išvengti. Jeigu pagrindą nutraukti Akciją sudaro neteisėti bei kalti kurio nors iš Dalyvių veiksmai, Circle K turi teisę pareikalauti, kad minėtas Dalyvis atlygintų Circle K dėl tokių neteisėtų veiksmų kilusią žalą.
  2. Visos pretenzijos, susijusios su Akcija, turi būti siunčiamos raštu Circle K el. pašto adresu lietuva@circlekeurope.com arba adresu Circle K Lietuva, UABįmonės kodas 211454910Jasinskio g. 16A, Vilnius, Lietuva. Atsakymai į pateiktas pretenzijas pateikiami per 5 (penkias) darbo dienas. Visi ginčai, susiję su Akcija, sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
  3. Papildomos informacijos apie Akciją galima gauti paskambinus Circle K klientų aptarnavimo telefonu 1877 ir interneto svetainėje https://www.circlek.lt. Su Akcijos Taisyklėmis galima susipažinti www.circlek.lt/megaprizas
  4. Dalyvaujant Akcijoje, taikoma Taisyklių redakcija, galiojanti Akcijos Prizo gavimo metu.

Papildoma informacija apie Akciją teikiama el. paštu: lietuva@circlekeurope.com.

Galioja nuo 2024.02.29.