Dažniausiai užduodami klausimai apie BDAR

 • Kas yra asmens duomenys?

  Asmens duomenys yra bet kokie duomenys, kuriuos galima naudoti identifikuojant asmenį. Tai gali būti, bet neapsiriboja, vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas, asmenų arba grupių nuotrauka, gimimo data, registracijos numeriai, banko sąskaitos ir kredito kortelės numeriai, darbuotojo numeris, kliento numeris, informacija apie asmens automobilį ir net IP adresas.

 • Koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

  Asmens duomenų tvarkymas neleidžiamas nesant tinkamam teisiniam pagrindui, kaip nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau BDAR) 6 straipsnyje. Tad mes taikome vieną iš toliau išvardytų teisinių pagrindų, nurodytų BDAR, Jūsų asmens duomenų tvarkymui:

  • Sutikimas: asmuo mums davė aiškų sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis konkrečiam tikslui. Sutikimas bet kada gali būti atšauktas.

  Sutartis: tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurią mes turime su asmeniu, arba dėl to, kad duomenys yra reikalingi sutarties sudarymui.

  Teisinės pareigos: tvarkymas yra būtinas, kad galėtume laikytis įstatymų (neįskaitant sutartinių įsipareigojimų).

  Teisėti interesai: tvarkymas yra būtinas siekiant savo ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų, išskyrus atvejus, kai jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesni už tuos teisėtus interesus.

 • Koks yra lengviausias būdas gauti prieigą prie savo asmens duomenų?

  Jūs turite teisę prašyti prieigos prie apie Jus turimos asmens informacijos. Kai kuriuos prašymus, pavyzdžiui, dėl prieigos prie duomenų, konkrečius klausimus dėl duomenų analizės ar kitus prašymus dėl papildomos prieigos būtina pateikti raštu. Dėl užklausų galite kreiptis į mus per mūsų klientų aptarnavimo centrą adresu lietuva@circlekeurope.com arba 1877.

 • Kas yra BDAR?

  Daugiau dėmesio duomenų apsaugai skiriama tiek nacionaliniu, tiek Europos, tiek pasauliniu lygiu. Dėl to ES patvirtino naują Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). BDAR įsigaliojo gegužės 25 d. Tikslas –apsaugoti visų ES piliečių privatumą ir jų asmens duomenis nuo netinkamo duomenų naudojimo. Ji laikoma griežčiausia duomenų apsaugos sistema pasaulyje. BDAR Circle K įmonei yra pagrindinė dėmesio reikalaujanti sritis, todėl siekiame užtikrinti, kad jį atitiktume.

 • Kaip tvarkote mano asmens duomenis?

  Apsipirkus Circle K Lietuva degalinėje, duomenys apie tokį pirkimą užregistruojami Circle K Lietuva naudojamose verslo ir apskaitos sistemose, kaip ir bet kurioje kitoje parduotuvėje. Duomenys apie Circle K EXTRA Club programos narių pirkimus papildomai siunčiami į mūsų lojalumo sistemą ir duomenų saugyklą.

 • Ar galite ištrinti visus mano, kaip kliento, asmens duomenis?

  Dėl teisinių reikalavimų, ne visais atvejais galime ištrinti visus kliento duomenis. Mes turime išsaugoti sandorius, sutartis ir t.t. net kai nutraukiame ryšį su klientu. Tačiau mes galime užblokuoti visas duomenų saugykloje esančias Jūsų korteles ir pašalinti Jūsų vartotojo prisijungimus ir paskyras. Paprastai duomenys yra saugojami tol, kol klientas yra aktyvus. Šiame kontekste "aktyvus" reiškia nenutraukęs savo narystės ir per 24 mėnesius panaudojantis bent vieną identifikuotą kortelę.

 • Ar galite nutraukti mano narystę EXTRA Club lojalumo programoje?

  Jūs turite teisę bet kuriuo metu pakeisti bendradarbiavimo nuostatas, atšaukti sutikimą ir nutraukti savo narystę lojalumo programoje. Norėdami atšaukti savo narystę prašome kreiptis į klientų aptarnavimo centrą 1877 arba lietuva@circlekeurope.com. Atkreipkite dėmesį jog atšaukdami savo narystę Jūs atsisakote visų nuolaidų, pasiūlymų ir kuponų, kuriuos turėjote. Taip pat nebegalėsite prisijungti prie savo Circle K EXTRA Club paskyros.

 • Ar galite ištrinti mano telefono numerį iš EXTRA Club/Circle K ID portalo?

  Jeigu Jūsų asmens duomenys pasikeičia, juos galite atnaujinti savo Circle K EXTRA Club paskyroje. Primename, jog telefono numerio ištrynimas reiškia EXTRA Club/Circle K ID narystės atšaukimą.

 • Vaikų duomenų apsauga

  Mūsų svetainės ir programos nėra skirtos asmenims, jaunesniems nei 16 metų. Dėl šios priežasties prašome, kad asmenys iki 16 metų neteiktų jokių asmens duomenų per bet kurią Circle K svetainę ar programą.

 • Kaip ilgai saugote mano asmens duomenis?

  Asmens duomenys nelaikomi ilgiau, nei būtina. Circle K standartinis duomenų saugojimo laikotarpis yra 6 mėnesiai, tačiau saugojimo laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo susitarimų, teisėtų Circle K interesų arba kitais įstatymais nustatytais atvejais (pavyzdžiui, jei tai numato archyvavimo įstatymai, kovos su pinigų plovimu įstatymai ir kt.).

 • Kaip Circle K saugo asmens duomenis?

  Asmens duomenys Circle K yra tvarkomi saugiai ir patikimai. Circle K daro viską, kad užtikrintų, jog visos IT sistemos, kurios yra pastatytos, integruotos, įsigytos ar apskritai naudojamos Circle K veikloje, atitiktų pritaikytosios duomenų apsaugos principą, siekiant kuo saugiau tvarkyti asmens duomenis.

  Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų Circle K filialams už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų. Tačiau jei turime perduoti Jūsų asmens duomenis kitoms Circle K įmonėms, esančioms už ES/EEE ribų, mes užtikrinsime, kad Jūsų duomenims apsaugoti būtų taikomos specialios apsaugos priemonės.

 • Su kuo mes dalijamės Jūsų asmens duomenimis?

  Prieigą prie Jūsų asmens duomenų turi Circle K darbuotojai ir mūsų įmonės verslo partneriai. Circle K EXTRA CLUB programos klientų asmens duomenys perduodami Circle K Lietuva subrangovams. Mūsų tiekėjai  mūsų vardu šiuos duomenis tvarko ir analizuoja. Jie taip pat naudoja Circle K EXTRA CLUB programos komunikacijos priemones. Siekiant užtikrinti tinkamą privatumą ir duomenų saugumą, subrangovai veiklą vykdo pagal sutartas sąlygas. Už visą subrangovų atliktą duomenų tvarkymą atsako Circle K Lietuva.

 • Kaip žinoti, ar mano asmens duomenys yra saugūs?

  Circle K Lietuva be kliento sutikimo nerinks, nenaudos ir neatskleis kliento asmens duomenų, išskyrus jei tai yra būtina pagal teisės aktų reikalavimus. Mes garantuojame registruotų klientų pateiktos informacijos saugumą ir konfidencialumą vadovaujantis taikytinais teisės aktais. Šių standartų laikymasis nuolatos tikrinamas ir, jei reikia, peržiūrimas.

 • Kaip elgsis Circle K asmens duomenų apsaugos pažeidimo atveju?

  Asmens duomenų apsaugos pažeidimo atveju per 72 valandas apie tai pranešime atitinkamoms valstybės institucijoms. Tuo pačiu metu mobilizuosime reagavimo į ekstremalias situacijos organizaciją, kad būtų galima išvengti tolesnės rizikos.

 • Kur galima rasti Circle K privatumo politiką?

  Pilną privatumo politiką rasite mūsų svetainėje.

 • Ar galiu būti užtikrintas, jog mano banko kortelės duomenys yra saugiai tvarkomi?

  Circle K klientų duomenys tvarkomi naudojant pramoninius standartus, įskaitant, tačiau neapsiribojant, PCI DSS (mokėjimo kortelių pramonės duomenų saugumo standartu, (angl. Payment Card Industry Data Security Standard).

 • Su kokiomis šalimis dalijatės mano asmens duomenimis?

  Mes turime duomenų tvarkytojų, su kuriais bendradarbiaujame, sąrašą.
  Mes bet kuriuo metu galime perduoti ribotą asmens informaciją savo partneriams tvarkyti, siekdami suprasti, kokie Circle K Lietuva siūlomi atlygiai, nuolaidos, gaminiai, prekės ir paslaugos labiausiai domina klientus. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

 • Aš ką tik atsiskaičiau savo banko kortele degalinėje – ar kaupiate mano duomenis?

  Ne. Kortelės duomenys naudojami tik Jūsų mokėjimo apdorojimui pirkimo metu.

 • Aš naudoju savo CK/INGO MasterCard kortele, ar galiu gauti duomenis, kuriuos turite apie mane?

  Kortelės duomenys naudojami tik Jūsų mokėjimo apdorojimui pirkimo metu. Dėl lojalumo klausimų prašome prisijungti prie savo Circle K ID/EXTRA Club paskyros. Dėl klausimų, susijusių su MasterCard prašome kreiptis į SEB.