Įkainiai ir kiti kortelių administravimo mokesčiai

"Europe" kortelių mėnesinis aptarnavimo mokestis

5,79 EUR už 1 PVM sąskaitą faktūrą

Skolos administravimo mokestis

5,79 EUR už pradelstą apmokėti PVM sąskaitą faktūrą

Kvito kopija

5,00 EUR už 1 kvitą

Sąskaitos-faktūros kopijos senesnės nei 36 mėn. pateikimas

5,00 EUR už 1 sąskaitą faktūrą

EETS užsakymo mokestis (vienkartinis)

10 EUR

Mokestis: negrąžinus/pažeidus kelių aparatą

150 EUR

Mokestis: grąžinus kelių aparatą be maitinimo laido

10 EUR

Kelių aparatų mokestis

3,50 EUR/mėn. /vienam kelių aparatui

 

Circle K Lietuva, UAB  turi teisę keisti paslaugų ir operacijų įkainius. Šie paslaugų įkainiai taikomi visais atvejais, jei su klientais nėra susitarta taikyti kitokių įkainių. Dėl papildomų paslaugų teikimo būtinas raštiškas ir pasirašytas kliento užsakymas, kurį prašome pateikti per www.circlek.lt -> Verslui -> KLIENTŲ APTARNAVIMAS.