Image
Kiti degalų produktai įvaizdinis
Image
Kiti degalų produktai įvaizdinis mobile
Kiti produktai

Kiti produktai

Circle K degalinėse galite įsigyti papildomų produktų Jūsų automobiliams. Žemiau rasite informaciją apie šiuos produktus: suskystintas naftos dujas, žemės ūkiui skirtą dyzeliną bei šildymui skirtą dyzeliną.

Suskystintos naftos dujos, LPG

Suskystintos dujos yra angliavandenilio dujų mišinys, naudojamas kaip degalai automobiliams. Jų naudojimas pagerina variklių darbines charakteristikas ir mažiau teršia aplinką. Suskystintose dujose nėra švino ir sieros, be to, dėl efektyvaus dviejų dujų (oro ir suskystintų dujų) užsidegimo, tokie degalai yra ekologiškesni.

Žemės ūkiui skirtas dyzelinas

Circle K Lietuva prekiauja žemės ūkiui skirtu dyzelinu. Šio dyzelino galite įsigyti didmenos sąlygomis (terminale arba pristatant tiesiai į ūkį).

Savo sudėtimi žemės ūkiui skirtas dyzelinas yra analogiškas automobiliniam dyzelinui ir nuo pastarojo skiriasi tik taikomu lengvatiniu akcizo tarifu bei žalia spalva.  Kuro žymėjimo tvarką reglamentuoja LR norminiai aktai.

Circle K Lietuva valdomame naftos produktų terminale dažų dozavimas yra automatizuotas tai užtikrina, kad dažų ir degalų santykis visada atitiks nustatytus standartus. Kliento pageidavimu į kurą gali būti dedama multifunkcinių priedų.

Kaip įsigyti žymėto žemės ūkiui skirto dyzelino ?

 • Užpildykite kuro užsakymo formą, pasirinkę žemiau esantį mygtuką DEGALŲ UŽSAKYMAS;
 • Pridėkite VMI išduoto leidimo (įsigyti žymėtus degalus) kopiją. Jeigu neturite galimybės pridėti kopijos, prašome pateikti leidimo numerį ir galiojimo terminą;
 • Pridėkite Ūkininko ūkio įragistravimo pažymėjimo kopiją;
 • Dokumentus atsiųskite el.paštu: didmena@circlekeurope.com

Šildymui skirtas dyzelinas

Circle K Lietuva prekiauja dyzelinu skirtu patalpų šildymui. Šis dyzelinas taip pat gali būti naudojamas technologiniuose procesuose: džiovinimo ar  dažymo. Savo sudėtimi, šildymui skirtas dyzelinas, yra analogiškas automobiliniam dyzelinui ir nuo pastarojo skiriasi tik taikomu lengvatiniu akcizo tarifu bei raudona spalva. Kuro žymėjimo tvarką reglamentuoja LR norminiai aktai.

Circle K Lietuva valdomoje naftos produktų saugykloje dažų dozavimas yra automatizuotas, tai užtikrina, kad dažų ir degalų santykis visada atitiks nustatytus standartus. Kliento pageidavimu į šildymui skirtą dyzeliną gali būti dedamas multifunkcinis priedas PLUS specialiai sukurtas šildymui skirtam kurui.

Priedų privalumai:

 • Sumažina kuro putojimą pylimo metu;
 • Neleidžia kauptis suodžių ir pelenų apnašoms katile, ant degiklio ir visoje kuro sistemoje; tyrimais nustatyta, jog 1,5 mm apnašų ant katilo šildymo paviršių 7 % padidina kuro sunaudojimą;
 • Padidina stabilumą - neleidžia kurui sluoksniuotis, todėl jo savybės ilgesnį laikotarpį lieka nepakitusios;
 • Mažina siurblio, degiklio ir degimo katilo koroziją;
 • Pagerina degalų tepumo savybes - prailgina kuro siurblio eksploatavimo laikotarpį;

Pastaba: priedai, dedami į automobiliams skirta dyzeliną, netinka šildymui skirtam dyzelinui, nes jie skirti vidaus degimo varikliams.

1. Kas gali įsigyti šildymui skirto dyzelino?

Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 dienos įsakymą Nr. 246 „Dėl šildymui skirto žymėto kuro prekybos taisyklių ir šildymui skirto žymėto kuro pardavimo ataskaitų ir pardavimo pažymos formų patvirtinimo“ šildymui skirto dyzelino gali įsigyti šie subjektai:

 • Fiziniai asmenys (privačių namų gyventojai);
 • Juridiniai asmenys (džiovyklos, gamyklos, siuvyklos, dažyklos ir pan.);

2. Kaip įsigyti šildymui skirto dyzelino ?

 • Vartotojai, norintys gauti leidimą įsigyti šildymui skirto dyzelino, turi kreiptis į valstybinę mokesčių inspekciją, akcizų administravimo skyrių.
 • Apskrities mokesčių inspekcijai pateikiamas prašymas leidimui „Leidimas įsigyti šildymui skirtą žymėtą kurą“ įsigyti.
 • Kartu su prašymu pateikiama šilumos gamybos objekto techninio paso arba jo dalies, kuriame yra techninė charakteristika, kopija ir nurodomas šilumos gamybos objekto galingumas bei per valandą sunaudojamo kuro kiekis. Fizinis asmuo, teikiantis prašymą įsigyti žymėtą kuro gyvenamojo būsto šildymui, bet negalintis pateikti techninio paso bei nurodyti katilo galingumo, gali remtis praėjusių12 mėnesių faktiškai sunaudoto kuro kiekiu. Tokiu atveju reikia pateikti kuro sunaudojimo pagal mėnesius skaičiavimus.
 • Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, akcizų administravimo skyrius, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo privalo išduoti leidimą. Leidimas išduodamas vieneriems kalendoriniams metams. Vartotojai, norintys papildomai įsigyti žymėto kuro, turi teisę nepasibaigus leidimo galiojimo terminui pateikti prašymą, nurodydami jo pateikimo priežastis. Priėmęs sprendimą neišduoti leidimo akcizų administravimo skyrius turi informuoti pareiškėją, nurodydamas priežastį.

3. Kaip pateikti užsakymą šildymui skirtam dyzelinui?

 • Užpildykite užsakymo formą.
 • Pridėkite VMI išduoto leidimo (įsigyti žymėtus degalus) kopiją. Jeigu neturite galimybės pridėti kopijos, prašome pateikti leidimo numerį ir galiojimo terminą.
 • Dokumentus atsiųskite el. paštu didmena@circlekeurope.com.

Noriu gauti pasiūlymą

Norite užsisakyti degalų?